Centar za životnu sredinu je održao radionicu na temu participacije i izvora finansiranja prilikom izrade SUMP dokumenata 18. i 19. aprila u Sarajevu, a prisutni predstavnici opština i gradova u Bosni i Hercegovini imali su priliku i da se djelomično upoznaju sa vodičem ,,Urbana mobilnost i učešće u donošenju odluka: Kada i kako građani mogu da učestvuju?’’.

Vodič je objavio Centar za životnu sredinu i dostupan je na ovom LINKU.

Radionica je započela blokovima koji su se odnosili na predstavljanje bitnosti participacije, kao i participativnim modelima pri donošenju SUMP dokumenata, te je nastavljena prezentacijom dosadašnjeg rada GIZ na izradi SUMP dokumenata kao i mogućnostima finansiranja istih. Prvi dan radionice završen je grupnim radom koje su vodile Jelena Brkić i Alma Midžić, a u kojem su predstavnici opština i gradova mogli da biraju jedan formalni model participacije koji se najbolje uklapa u kontekst svoje lokalne zajednice, ali i da smisle jedan novi, neformalni model.

Drugi dan radionice započeo je terenskom posjetom lokacijama od interesa u Sarajevu organizovanom od strane udruženja ,,Giro di Sarajevo’’, a nastavljen je prezentacijama predstavnika gradskih uprava Grada Bijeljina i Grada Zavidovići, odnosno participativnih modela korišćenih u ovim lokalnim jedinicama prilikom izrade SUMP dokumenata.

Ova radionica jedan je u nizu događaja koje Centar za životnu sredinu, ispred CIVINET mreže za Sloveniju, Hrvatsku i Jugoistočnu Evropu, organizuje u 2022. i 2023. godini, a sa ciljem povezivanja opština i gradova, te udruženja građana u Bosni i Hercegovini, a koji su zainteresovani za unaprijeđenje održive urbane mobilnosti u svojim lokalnim zajednicama.

Projekat CLIMASUM bavi se pitanjima budućnosti mobilnosti u kontekstu održivosti, participativnog pristupa i prioritetnih strategija za budućnost Evrope, kroz pametno, održivo i inovativno planiranje mobilnosti u Češkoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini.

Ovaj projekat dio je Evropske klimatske inicijative (EUKI).

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?