Građanska inicijativa za Borik, 2015.

 

 

Građanska inicijativa za Borik je nastala 2015. godine kao reakcija na zanemarivanje primjedbi građana Borika, naselja u Banjaluci, koje su dostavili u toku javnog uvida i javne rasprave o Nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana stambenog naselja Borik.

Ovim Nacrtom je planirano da se umjesto dječijeg igrališta i javne zelene površine uz Bulevar vojvode Živojina Mišića gradi pravoslavni hram sa pratećim objektom od preko 1 000 m².

 

Kada je bilo jasno da gradske vlasti neće uzeti u obzir mnogobrojne primjedbe građana i odustati od predviđenih izmjena regulacionog plana, a da građani ne žele odustati od namjere da sačuvaju ovu površinu, zajedno sa građanima Borika, Centar za životnu sredinu je pokrenuo građansku inicijativu sa ciljem da se stavi van snage Odluka o izradi izmjene dijela Regulacionog plana stambenog naselja Borik.

 

Kada su u pitanju interesi građana Borika, tu se prije svega misli na zanemarivanje potreba djece i zaštitu dječijih prava, nedostatak parking prostora koji bi izgradnjom crkve bio još izraženiji, potrebu za smanjenjem buke, te neophodnost prilagođavanja posljedicama klimatskih promjena. Takođe, veoma je upitna potreba za izgradnjom pravoslavne crkve na pomenutoj lokaciji, obzirom da već postoje tri crkve u krugu od jednog kilometra, te da su planirane lokacije za izgradnju još dvije crkve na području naselja Borik.

«Da smo mi protiv crkve?! Ni na kraj pameti nam nije, mnogi su potpisnici vjernici, ali vjernici kojima je i dijete svetinja».

Niko Anušić, mještanin Borika i član inicijativnog odbora Građanske inicijative za Borik

Pored navedenog, planirane izmjene regulacionog plana su bile u suprotnosti sa ciljevima i aktivnostima Prostornog plana grada Banjaluka, Strategije razvoja Grada, Prijedlogom Urbanističkog plana Banjaluke 2008-2020, Lokalnim ekološkim akcionim planom, te važećim Regulacionim planom stambenog naselja Borik.

USPJELI SMO!

Iako je Skupština grada Banjaluka prilikom prvog zasjedanja po ovoj temi odbila zahtjeve Građanske inicijative za Borik, članovi i članice Građanske inicijative su uložili žalbu Vrhovnom sudu Republike Srpske koji je odlučio u korist građana. Nakon te presude Skupština Grada je na drugom zasjedanju jednoglasno prihvatila zahtjeve Građanske inicijative.

Građanska inicijativa za Borik je prva građanska inicijativa provedena u Banjaluci kojom je u roku od sedam dana prikupljeno 5510 potpisa građana i građanki Banjaluke.

 

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?