O nama

Centar za životnu sredinu je organizacija koja je svojim osnivanjem i djelatnošću jasno fokusirana na pitanja oblasti životne sredine. Osnovana je 1999. godine, a upravo sa ciljem da svojim aktivnim i proaktivnim djelovanjem utiče i doprinosi unapređenju životne sredine.

Kada je grupa studenata Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjaluci pokrenula organizaciju Mladi istraživači Banjaluke nisu mogli ni pretpostaviti kakve aktivnosti će udruženje danas imati. U samom početku, željeli smo da se prevashodno bavimo naučno-istraživačkim radom, a da zaštita životne sredine bude posljedica istraživanja koja budemo provodili. Međutim, vrlo brzo smo shvatili da za naučno-istraživački rad nećemo imati podršku profesora sa fakulteta, a istovremeno smo otkrili da moramo promijeniti naš fokus aktivnosti ukoliko želimo da se pitanjima životne sredine počne pridavati zaslužena pažnja.

Učili smo i sticali iskustva uglavnom na svojim greškama, jer u početku nismo imali kontakte sa organizacijama i mrežama od kojih smo mogli učiti i zajedno raditi na aktivnostima. Iz tog razloga je i naš razvoj i sazrijevanje kao organizacije išlo sporijim tempom. Sazrijevanje je pratila i promjena ciljeva i metoda rada, a jedan od koraka je bio i promjena naziva u Centar za životnu sredinu.

Danas je Centar za životnu sredinu prepoznat kao organizacija koja na argumentovan i aktivan način pokušava da utiče na relevantne javne politike, podiže javnu svijest o pitanjima životne sredine, te da ostvaruje konstruktivnu saradnju sa drugim udruženjima, mrežama, institucijama i međunarodnim organizacijama.

Misija

Centar za životnu sredinu je neprofitno i nestranačko udruženje koje argumentovano zagovara promjene u društvu utičući na relevantne politike i javnu svijest o životnoj sredini u Bosni i Hercegovini i na međunarodnom nivou.

Vizija

Pravedno društvo koje odgovorno djeluje u skladu sa prirodom.

Politika nulte tolerancije ka diskriminaciji

Centar za životnu sredinu se pridržava međunarodnih načela i politika u pogledu borbe protiv diskriminacije i zabranjuje svaku diskriminaciju na temelju dobi, seksualne orijentacije, bračnog statusa, rođenja, bogatstva, profesije, vjerskih, filozofskih ili političkih uvjerenja, jezika, sadašnjeg ili budućeg zdravstvenog stanja, invaliditeta, fizičke ili genetske osobine, spola, trudnoće, poroda, majčinstva, promjene spola, državljanstva, navodne rase, boje kože, predaka, te stvarne i/ili navodne nacionalne, etničke ili socijalne pripadnosti ili porijekla – čime našu organizaciju nastoji učiniti što raznolikijom, a svaka povreda gornjih načela može da rezultira isključenjem iz članstva organizacije.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?