O nama

Centar za životnu sredinu je organizacija koja je svojim osnivanjem i djelatnošću jasno fokusirana na pitanja oblasti životne sredine. Osnovana je 1999. godine, a upravo sa ciljem da svojim aktivnim i proaktivnim djelovanjem utiče i doprinosi unapređenju životne sredine.

Kada je grupa studenata Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjaluci pokrenula organizaciju Mladi istraživači Banjaluke nisu mogli ni pretpostaviti kakve aktivnosti će udruženje danas imati. U samom početku, željeli smo da se prevashodno bavimo naučno-istraživačkim radom, a da zaštita životne sredine bude posljedica istraživanja koja budemo provodili. Međutim, vrlo brzo smo shvatili da za naučno-istraživački rad nećemo imati podršku profesora sa fakulteta, a istovremeno smo otkrili da moramo promijeniti naš fokus aktivnosti ukoliko želimo da se pitanjima životne sredine počne pridavati zaslužena pažnja.

Učili smo i sticali iskustva uglavnom na svojim greškama, jer u početku nismo imali kontakte sa organizacijama i mrežama od kojih smo mogli učiti i zajedno raditi na aktivnostima. Iz tog razloga je i naš razvoj i sazrijevanje kao organizacije išlo sporijim tempom. Sazrijevanje je pratila i promjena ciljeva i metoda rada, a jedan od koraka je bio i promjena naziva u Centar za životnu sredinu.

Danas je Centar za životnu sredinu prepoznat kao organizacija koja na argumentovan i aktivan način pokušava da utiče na relevantne javne politike, podiže javnu svijest o pitanjima životne sredine, te da ostvaruje konstruktivnu saradnju sa drugim udruženjima, mrežama, institucijama i međunarodnim organizacijama.

Misija

Centar za životnu sredinu je neprofitno i nestranačko udruženje koje argumentovano zagovara promjene u društvu utičući na relevantne politike i javnu svijest o životnoj sredini u Bosni i Hercegovini i na međunarodnom nivou.

Vizija

Pravedno društvo koje odgovorno djeluje u skladu sa prirodom.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?