Energija i klimatske promjene

 

U okviru programa Energija i klimatske promjene zalažemo se za:

  • Decentralizaciju, relokalizaciju i demokratizaciju proizvodnje električne energije
  • Povećanje udjela obnovljivih izvora energije koji imaju minimalan negativan uticaj po okolinu
  • Dekarbonizaciju energetskog sektora
  • Provođenje pravedne energetske tranzicije sa što manjim negativnim uticajima na društvo i prirodu

Program Energija i klimatske promjene je pokrenut nakon kampanje protiv izgradnje hidroelektrana na Vrbasu. Od tada se borimo protiv štetnih energetskih projekata u Bosni i Hercegovini i njihovih loših uticaja na životnu sredinu, zdravlje i ekonomiju. To uključuje zagovaranje protiv hidroelektrana, termoelektrana i sličnih štetnih energetskih projekata.

Takođe, promovišemo proizvodnju energije iz stvarnih obnovljivih izvora kao što su energija Sunca i vjetra i ohrabrujemo pozitivne primjere projekata građanske energije da bi se tako naglasile potrebe decentralizacije i demokratizacije energetskog sektora i ubrzao proces dekarbonizacije koji vodi pravednoj energetskoj tranziciji.

TRENUTNE AKTIVNOSTI

  • Zagovaranje i borba protiv planova za izgradnju hidroelektrana na području čitave BiH (kroz kampanju Sačuvajmo Plavo srce Evrope),
  • Podrška ostalim organizacijama i kampanjama protiv izgradnje hidroelektrana širom BiH, zajedno sa Koalicijom za rijeke BiH,
  • Monitoring i zagovaranje prestanka ulaganja u sektor uglja, kroz kampanju „Stop prljavoj energiji, jer budućnost je obnovljiva“,
  • Podrška drugim organizacijama i građanima u borbi protiv postojećih i izgradnje novih termoelektrana u BiH,
  • Zagovaranje primjene i korištenja energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije na lokalnom, entitetskom i državnom nivou,
  • Praćenje međunarodnih sporazuma i dogovora u okviru klimatskih promjena i monitoring učešća BiH u globalnim naporima u borbi protiv klimatske krize.

Stav Centra za životnu sredinu o obnovljivim izvorima energije možete pogledati

OVDJE

Koordinatorica programa: Majda Ibraković

 

 

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?