Energija i klimatske promjene

 

Program Energija i klimatske promjene pokrenut je nakon kampanje protiv izgradnje hidroelektrana u kanjonu Vrbasa. Danas obuhvata i aktivnosti protiv postojećih i planiranih termoenergetskih objekata na nivou cijele Bosne i Hercegovine. 

Alternativna rješenja koja se zagovaraju su primjena energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije te drugih održivih rješenja u oblasti energetike. 

Primjenom ovih rješenja želi se uticati na smanjenje emisija gasova staklene bašte i sprječavanje/ublažavanje klimatske krize. Primjena ovih principa ima smisla samo u okviru pravedne tranzicije energetskog sektora.  

Kroz ovaj program, Centar za životnu sredinu nastoji da otvori dijalog o javnim politikama između nadležnih institucija na državnom, entitetskom i lokalnom nivou i civilnog društva, te da u javnom dijalogu o energetskoj budućnosti mnogo više pažnje bude posvećeno održivim energetskim rješenjima.

TRENUTNE AKTIVNOSTI

  • Zagovaranje i borba protiv planova za izgradnju hidroelektrana na području čitave BiH (kroz kampanju Sačuvajmo Plavo srce Evrope),
  • Podrška ostalim organizacijama i kampanjama protiv izgradnje hidroelektrana širom BiH, zajedno sa Koalicijom za rijeke BiH,
  • Monitoring i zagovaranje prestanka ulaganja u sektor uglja, kroz kampanju „Stop prljavoj energiji, jer budućnost je obnovljiva“,
  • Podrška drugim organizacijama i građanima u borbi protiv postojećih i izgradnje novih termoelektrana u BiH,
  • Zagovaranje primjene i korištenja energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije na lokalnom, entitetskom i državnom nivou,
  • Praćenje međunarodnih sporazuma i dogovora u okviru klimatskih promjena i monitoring učešća BiH u globalnim naporima u borbi protiv klimatske krize.

 

 

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?