Publikacije

SEA SPU
Voda
ANALIZA EKONOMSKE OPRAVDANOSTI KONCESIONIH NAKNADA I PODSTICAJA ZA MALE HIDROELEKTRANE NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Zagađenje zemljišta, površinskih i podzemnih voda u blizini odlagališta šljake i pepela termoelektrane Tuzla
Energetska tranzicija
Analiza fizičko-hemijskih parametara i prisustva teških metala u jezeru Modrac i rijeci Spreči
Analiza postojeće legislative u oblasti zaštite vodnih resursa u Federaciji BiH
Analiza ekonomske opravdanosti koncesionih naknada i podsticaja za male hidroelektrAne na teritoriji Bosne i Hercegovine
UTICAJ POSTOJEĆIH I PLANIRANIH TERMOELEKTRANA U TUZLANSKOM REGIONU NA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA
Ugalj i termoelektrane StrateSka inveSticija ili bacanje novca?
SKUPA, PRLJAVA, OTROVNA ENERGIJA IZ UGLJA I NJENE MRACNE TAJNE
POSTUPCI U IZGRADNJI TERMOELEKTRANA U REPUBLICI SRPSKOJ
EKONOMSKA ANALIZA
ULAGANJE U PROSLOST
ANALIZA OKVIRNE ENERGETSKE STRATEGIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Bojanka – Moje plavo srce
Bojanka – Rijeke BiH
Diovlje rijeke BiH
HYDROPOWER AND RIVER PROTECTION IN THE WESTERN BALKANS AND TURKEY SEENET POSITION PAPER
Sloboda rijekama!
Analiza ekonomske opravdanosti koncesionih naknada i podsticaja za male hidroelektrane na teritoriji Bosne i Hercegovine