Publikacije

Zbirka priča – Životi oblikovani vodom
Science Week 2022: Neretva River
Science Week 2022: Neretva River
Sedmica nauke 2022: RIJEKA NERETVA
NERETVA – ZAŠTIĆENO STANIŠTE
Mušnica – Rijeka uglja i krša
SEA SPU
Voda
ANALIZA EKONOMSKE OPRAVDANOSTI KONCESIONIH NAKNADA I PODSTICAJA ZA MALE HIDROELEKTRANE NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Energetska tranzicija
Analiza fizičko-hemijskih parametara i prisustva teških metala u jezeru Modrac i rijeci Spreči
Analiza postojeće legislative u oblasti zaštite vodnih resursa u Federaciji BiH
Analiza ekonomske opravdanosti koncesionih naknada i podsticaja za male hidroelektrAne na teritoriji Bosne i Hercegovine
Ugalj i termoelektrane StrateSka inveSticija ili bacanje novca?
SKUPA, PRLJAVA, OTROVNA ENERGIJA IZ UGLJA I NJENE MRACNE TAJNE
POSTUPCI U IZGRADNJI TERMOELEKTRANA U REPUBLICI SRPSKOJ
EKONOMSKA ANALIZA
ULAGANJE U PROSLOST
ANALIZA OKVIRNE ENERGETSKE STRATEGIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Bojanka – Moje plavo srce
Bojanka – Rijeke BiH
Diovlje rijeke BiH
HYDROPOWER AND RIVER PROTECTION IN THE WESTERN BALKANS AND TURKEY SEENET POSITION PAPER
Sloboda rijekama!
Analiza ekonomske opravdanosti koncesionih naknada i podsticaja za male hidroelektrane na teritoriji Bosne i Hercegovine

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?