Sačuvajmo plavo srce Evrope

 

Nigdje drugdje u Evropi kao u Bosni i Hercegovini ne može se naći tako veliki broj netaknutih i divljih rijeka, kristalno čistih potoka, šljunkovitih obala, netaknutih aluvijalnih šuma, dubokih kanjona, slapova i brzaka, kraških ponornica.

Rijeke BiH su naše najveće bogatstvo, međutim one su pod prijetnjom planova za izgradnju velikog broja hidroelektrana na skoro svakoj od njih.

Sa ciljem podizanja svijesti javnosti o značaju rijeke Balkana, evropske organizacije EuroNatur i RiverWatch, u saradnji sa lokalnim partnerima na balkanskom poluostrvu pokrenuli su kampanju “Plavo srce Evrope”, čiji je dio i Centar za životnu sredinu.

 

 

«Hidroelektrane nanose ogromnu štetu našoj prirodi, ekonomiji i lokalnim zajednicama koje su direktno vezane za ove rijeke. Centar za životnu sredinu se već godinama bori protiv izgradnje hidroelektrana i drugih štetnih projekata i zalažemo se za unaprjeđenje energetske efikasnosti i veće korištenje drugih obnovljivih izvora energije koji su manje štetni, poput vjetra i solara».

Jelena Ivanić, koordinatorica kampanje Plavo srce Evrope za BiH, Centar za životnu sredinu

Centar za životnu sredinu se kroz kampanju Plavo srce Evrope bori za zaustavljanje  projekata izgradnje hidroelektrana na rijekama Bosne i Hercegovine i nastoji podizati svijest o biološkoj raznovrsnosti rijeka koje su ključna staništa biodiverziteta i endemskih vrsta u regiji. Kroz kampanju se povezujemo i sarađujemo sa velikim brojem organizacija, lokalnih zajednica, stručnjaka i drugih zainteresovanih strana.

U okviru kampanje snimljen je i dokumentarni film “Plavo srce”, naručen od strane sportskog brenda Patagonia, koji je preveden na 14 jezika  i predstavlja borbu protiv hidroenergetskih projekata u Albaniji, Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Svjetsku premijeru ovog filma organizovao je Centar za životnu sredinu na Idbar brani kod Konjica, na kojoj je godinu dana ranije postavio mural sa umjetnikom i aktivistom Lukom Tomcem iz Zagreba.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?