Publikacije

Brošura invanzivne BH 25.05.2021.
Strane invazivne vrste i preporuke za postupanje
Kako zaštiti oprašivače
Trava koja život znači
Šume i njihov značaj
Šta su močvare
ANALYSIS OF NONINVASIVE GENETIC SAMPLES FROM MONTENEGRO AND BOSNIA AND HERZEGOVINA
NACIONALNI PARK SUTJESKA” – MRTVI KAPITAL” ““ ILI LABORATORIJA U PRIRODI
STRUČNA MIŠLJENJA O PLANIRANIM HIDROELEKTRANAMA U NP SUTJESKA
BIODIVERZITET POTENCIJALNIH ZONA RETENZIJE UZ RIJEKU SAVU U BOSNI I HERCEGOVINI
Biodiverzitet jezera Nacionalnog parka Sutjeska i preporuke za njihovo održivo upravljanje

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?