Bardača (2000 – 2013)

Močvarno područje Bardača nalazi se u sjevernom dijelu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, na granici sa Republikom Hrvatskom. Zbog svojih prirodnih karakteristika (klimatskih, hidroloških, pedoloških itd.) predstavlja jedinstven prirodni kompleks na širem geografskom području.  

Još 1969. godine pod zaštitu su stavljene sve kolonije močvarnih ptica na području Bardače, a dr Svjetoslav Obratil, proučavajući područje Bardače 1973. godine, ustanovio je da se radi o posebnom staništu ptica močvarica. Devastacijom tih prostora u ratnom, a posebno poslijeratnom periodu, došlo je do gotovo potpunog uništenja prirodnih staništa ptica močvarica, koje naseljavaju to područje, a koje bi trebale da budu glavni predmet zaštite.

Izvor: http://blogspektar.blogspot.com

Iz tog razloga, nakon što su tokom novih istraživanja 2001. godine, utvrdili prisustvo 185 vrsta ptica, Mladi istraživači pokreću aktivnosti za proglašenje ovog područja zaštićenim.  Prema Ramsarskoj konvenciji, močvarnim područjem od svjetskog značaja, Bardača je proglašena u februaru 2007. godine. Sljedeći cilj je bio staviti ovo područje pod zaštitu i u okviru zakonskih propisa Republike Srpske.

Međutim, umjesto zaštite, u periodu od 2010. do 2012. godine na močvarnom području Bardača desila se velika devastacija, djelimično nastala izuzetno sušnim ljetom 2011. godine, a najviše odlukom vlasnika Agroimpeksa da ribnjačke površine pretvori u oranice. Od ukupno jedanaest jezera samo u tri jezera (Rakitovac, Sinjak i Mali Dajkovac) se zadržala voda, dok su ostala jezera isušena ili pretvorena u oranice. Na  jezeru Dugo Polje I, Dugo Polje II i Lug posječeno je drveće i izvađeni su panjevi, što predstavlja neprocjenjivu štetu, jer su ta stabla predstavljala gnijezdilišta za mnoge vrste ptica. Posljednjim posmatranjima, utvrđen je mali broj vrsta ptica, kao i mali broj jedinki.

Zbog svega toga, područje Bardača izgubilo je osnovne karakteristike zbog kojih je od 1969. godine uživalo status posebnog rezervata prirode.

Izvor: http://blogspektar.blogspot.com

U periodu od 2012. do 2018. godine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske je na inicijativu Centra za životnu sredinu vodilo postupak proglašenja prethodne zaštite. Krajem 2017. godine postupak je okončan Zaključkom o obustavljanju postupka proglašenja. Smatrajući da je u ovaj postupak resorno ministarstvo trebalo uložiti više energije, Centar za životnu sredinu se obratio dopisom u kojem se navodi da se ne treba odustajati od zaštite Bardače.

Danas je Bardača, nakon nekoliko neuspješnih pokušaja proglašenja tzv. prethodne zaštite, prepuštena vlasnicima da provode aktivnosti koje nisu u skladu sa principima zaštite i očuvanja vrijednih prirodnih područja.

Borba za zaštitu Bardače jedna je od prvih borbi Centra za životnu sredinu, a traje i danas.

 

 „Ovo je dokaz da nadležne institucije nemaju moć i volju da očuvaju jedno rijetko međunarodno močvarno stanište koje imamo. Ali mi od Bardače ne odustajemo. Oživljavanje Bardače je moguće uspostavljanjem saradnje, održivog snabdijevanja ribnjaka vodom i ponovnog pokretanja ribnjačke proizvodnje.“

Viktor  Bjelić, potpredsjednik Centra za životnu sredinu i jedan od pokretača zaštite Bardače

 

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?