Dugogodišnji projekat “Procjena stanja prirode i upravljanje prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini (2019-2025)” je svečano završen i  rezultati projekta promovisani u prostorijama rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Projekat je implementiran pod vodstvom Univerziteta u Sarajevu, a u saradnji sa svim javnim univerzitetima iz BiH. Učešće u projektu je uzelo više od 100 naučnih radnika iz BiH, između kojih je ispred Centra za životnu sredinu, svoj doprinos dala i Aleksandra-Anja Dragomirović. Grupa naučnih radnika je tokom rada na monografiji prikupljala i analizirala društveno značajne naučne informacije i tradicionalno znanje o prirodi i prirodnim resursima u BiH.

Pored javnih univerziteta, svoj doprinos ovom velikom projektu su dale i brojne relevantne institucije, udruženja građana i predstavnici lokalnih zajednica u BiH.

Ključni rezultat projekta je obimni dokument koji bi trebao da poboljša procese donošenja odluka iz oblast zaštite, upravljanja i korištenja prirode u Bosni i Hercegovini, sa ciljem očuvanja prirode i održivim korištenjem prirodnih resursa.

Pored obimnog dokumenta pripremljena je i promovisana i kratka verzija “Procjene: Sažetak za donosioce odluka”, koji bi trebao pomoći i olakšati dijalog između naučne zajednice i donosioca odluka.

Na istom događaju promovisana je i monografija “Stanje tradicionalnih znanja o biodiverzitetu u Bosni i Hercegovini”, a čiji su rezultati već uključeni u Procjenu.

Na čelu projektnog tima, za cijelo vrijeme trajanja projekta, je bila prof. dr. Senka Barudanović, koja je svojim zalaganjem, ali i uz podršku svih kolega dala važan doprinos u procesima koji su u vezi sa Konvencijom o biološkoj raznolikosti, a čiji je potpisnik i Bosna i Hercegovina.

Rezultat ovog zajedničkog obimnog rada možete pogledati na linku iz nastavka:  https://ebooks.unsa.ba/index.php/ebooks

Takođe više o samom događaju možete pročitati na linku iz nastavka: https://www.unsa.ba/novosti/promovirana-monografija-procjena-stanja-prirode-i-upravljanja-prirodnim-resursima-u-bosni-i

Napominjemo da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u regiji koja je uradila dokument Procjene.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?