Povodom obilježavanja “Svjetskog dana rijeka”, Koalicija za Vrbas i Centar za životnu sredinu su organizovali premijerno prikazivanje filma “The Undamaged”, praćeno prezentacijama naučnih istraživanja iz oblasti botanike i šumarstva područja kanjona Vrbasa, Ugra i Crne rijeke te diskusijom na temu “Zašto je Vrbas važno zaštiti”.

Film “The Undamaged” prati putovanja grupe kajakaša, članova Balkan River Defence (https://balkanriverdefence.org/), na njihovom protestnom putu po rijekama Balkana. Oni su posjetili rijeke i lokalne zajednice širom regiona ugrožene projektima hidroenergije i podržali njihovu borbu. Film prenosi poruku  da se rijeke Balkana trebaju sačuvati takve kakve jesu: žive, divlje, čiste i netaknute.

Prije filma su izložene prezentacije naučnih istraživanja Ognjena Lukića i Srđana Bilića (Šumarski fakuktet Banja Luka) pod nazivom “Istraživanje i promocija šuma plemenitih lišćara (Tilio-Acerion) u kanjonu Crne Rijeke i Ugra” i Renate Ališić Vujčić i Tanje Marić pod nazivom “Procjena i promocija ugroženih i ranjivih biljnih vrsta u Kanjonu Vrbasa kroz istraživačke ekskurzije”. Ova istraživanja su podržana od strane Rufford fondacije, a ona dokazuju da je kanjon Vrbasa bogato stanište koje se treba očuvati i zaštiti, posebno od izgradnje hidroelektrana.

Ovaj događaj je dio kampanje “Sačuvajmo plavo srce Evrope”.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?