Seoba ptica predstavlja jedan od najaktivnijih procesa u živom svijetu. Svake godine u proljeće i jesen milioni ptica prelijeću sa jednog na drugi kraj Planete.

Nažalost, tokom ovog dugog puta veliki broj ptica nastrada, uglavnom zbog nelegalnih ljudskih aktivnosti i neadekvatno prilagođene infrastrukture.

Na Jadranskom migratornom putu, kao istaknutom djelu evro-afričkog puta, kao glavni uzroci stradanja ptica tokom seobe, prepoznati su krivolov, trovanje, stradanje od strujnog udara i sudara sa električnim vodovima. Također, zbog požara koji su uglavnom izazvani ljudskim djelovanjem, migratorne vrste ostaju bez stotine hiljada hektara staništa pogodnih za odmor i prehranu tokom seobe.

Povodom dana migratornih vrsta želimo da ukažemo na probleme sa kojima se ptice susreću tokom seobe i da zahtjevamo od nadležnih ministarstava i institucija u Bosni i Hercegovini da svoje aktivnosti usaglase sa međunarodnim sporazumima kao što su Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (CMS) i Sporazum o zaštiti Afričko-Evroazijskih migratornih vrsta ptica vodenih staništa (AEWA).

Naše sugrađane pozivamo da se uključe  u aktivnosti prijavljivanja i sprječavanja pojava koje negativno djeluju na ptice i njihova staništa u Bosni i Hercegovini.

BUDITE I VI PRIJATELJI PTICA

Mreža posmatrača ptica u Bosni i Hercegovini:    Ornitološko društvo „Naše ptice“, Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta,Udruga za zaštitu prirode i održivi razvoj „Naša baština“,Omladinski klub „Novi Val“,Centar za životnu sredinu, Ekološka udruga „Lijepa Naša“, Udruga za zaštitu ptica i prirode „Čaplja“                                                                       

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?