Aktivisti Centra za životnu sredinu održali su danas akciju pod nazivom „Zaštićena Banjaluka“ kojom su skrenuli pažnju na nesrazmjer koji postoji između planirane i realizovane zaštite prirode na području grada Banjaluka. Akcija se održala u parku Petar Kočić sa početkom u 12 časova.

Tokom performansa aktivisti su predstavili dokumente „Prostorni plan grada Banjaluka“ i „Lokalni plan zaštite prirode grada Banjaluka“ koji su kao zvanični dokumenti definisali planirana područja za zaštitu u gradu Banjaluka. Lista područja i objekata prirode planiranih za zaštitu sačinjena je od čak 89 prirodnih vrijednosti od kojih u protekle četiri godine nije zaštićena nijedna prirodna vrijednost na području grada!

„Lokalni plan zaštite prirode grada je usvojen 2016. godine i vrijedi deset godina, a za četiri godine od usvajanja plana nije pokrenut nijedan proces zaštite. Navedenim planom predviđena je zaštita prirodnih vrijednosti na ukupnoj površini od 22.605,84 ha što predstavlja čak 18,24% teritorije Banjaluke. Koliki procenat realizacije plana možemo očekivati do kraja planskog perioda ako do sada nije ništa učinjeno? Zanima nas zašto je odnos gradske uprave prema zaštiti prirode u najvećem gradu Republike Srpske tako indiferentan? Zaštita prirodnih vrijednosti na području grada je važan preduslov i za očuvanje biodiverziteta i podizanje kvaliteta životne sredine, boljeg zdravlja, kvalitetnijeg života građana i razvoja grada”, izjavila je Aleksandra-Anja Dragomirović, koordinatorica programa Biodiverzitet i zaštićena područja u Centru za životnu sredinu.

Na području grada pod zaštitom su jedino pećina Ljubačevo i Univerzitetski grad od kojih se samo druga lokacija nalazi u obuhvatu Urbanističkog plana Banjaluke. Podsjećamo Univerzitetski grad dobio je status zaštićenog područja 2012. godine, a pećina Ljubačevo 2008. godine.

„Obzirom da se Lokalnim planom zaštite planira pokriti skoro 20% teritorije Banjaluke smatramo da je dokument kao takav izuzetno koristan, ali želimo naglasiti da je vrijeme da se pokrenu konkretni koraci ka proglašenju zaštite za navedene stavke. Želimo podsjetiti gradsku upravu da im vrijeme propisano planom ističe i da je nužno da se počne sa radom. Zakon o zaštiti prirode RS propisuje mogućnost jedinicama lokalne samouprave da određene nivoe zaštite proglasi skupština grada što je svakako olakšavajuća okolnost i olakšavajući preduslov djelovanja na polju zaštite prirode na nivou lokalne samouprave. Nejasno je zašto ovaj preduslov Banjaluka ne koristi. Nadamo se da će se dosadašnja praksa promijeniti”, istakla je Ivana Kulić, koordinatorica aktivističke grupe iz Centra za životnu sredinu. 

Tokom akcije građani Banjaluke su dobili priliku da označe prirodnu vrijednost za koje smatraju da treba imati najveći prioritet u procesu zaštite.  

Centar za životnu sredinu poziva vizuelne umjetnike da se prijave na javni konkurs za vizuelni prikaz na temu “Balkan bez uglja u 2036. godini”. Konkurs je otvoren do 16. maja 2022. godine.

VIŠE DETALJA...
close-link

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?