Foto: Boro Marić

Vlada Republike Srpske danas je donijela Odluku o proglašenju Spomenika prirode “Vrela Sane” za čiju zaštitu je Centar za životnu sredinu pokrenuo inicijativu krajem januara 2019. godine.  Ovom odlukom proglašava se 3,2 km2 zaštićenog područja koje obuhvata tri karstna vrela rijeke Sane, donji tok rijeke Korane i pećina Mračaj, kao spomenik prirode, pod nazivom Spomenik prirode „Vrela Sane“.

“Očekivali smo dugo ovakvu odluku i nadamo se da će se nove inicijative pokretati a broj zaštićenih područja na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine povećavati. Područje izvora Sane je mjesto koje svojom ljepotom privlači ljubitelje prirode, a proglašenjem zaštite otvaraju se mnoge mogućnosti za razvoj odgovornog i održivog turizma, čemu se zapravo sve vrijeme i teži“, istakao je Viktor Bjelić iz Centra za životnu sredinu.

Centar za životnu sredinu je pored inicijative za zaštitu vrela Sane podnio i inicijativu za zaštitu nizvodnog dijela rijeke Sane, poznatog pod nazivom “kanjon  Prizren Grad”, te na oba ova lokaliteta sproveo biološka istraživanja čiji podaci se koriste za izradu Studije zaštite.  

“I za ovu incijativu očekujemo da će dobiti isti epilog kao i inicijativa za vrela. U kanjonu Prizren Grad se gnijezdi sivi soko koji je veoma osjetljiva i ugrožena vrsta, a u istom tom kanjonu je planirana i gradnja hidroelektrane koja bi u potpunosti uništila prirodna staništa i vrijednosti ovog kanjona. Nastavićemo dalje sa ovakvim inicijativama kako bi vrijedna prirodna područja sačuvali za naredne generacije”, kazao je Bjelić.

Boro Marić iz Centra za posjetioce Pecka i partnerske organizacije Greenways iz Mrkonjić Grada takođe je jedan je od onih koji su prošli veoma dug put od želje za zaštitom do konačne zaštite.

“Ovu današnju vijest dočekali smo sa velikim uzbuđenjem. Smatramo da su vrela Sane neprocijenjiva prirodna i kulturna vrijednost koju moramo sačuvati po svaku cijenu. Bilo je jako teško, a u nekim periodima je izgledalo bezizlazno sa puno događaja, protesta i dopisa, sudskih odluka ali i stručnih rasprava o vrijednostima cijelog područja. Izvršena su brojna istraživanja i sva potvrđuju da su vrela Sane biser prirode sa brojnim izvorima, kanjonom Korane, estavelom Mračaj i tragovima života ljudi u bliskom kontaktu sa tim izvorom života”, kazao je Marić.

Dodaje da se trebao sprovesti u djelo Prostorni plan Republike Srpske koji je predviđao Park prirode Sana i obuhvatao veću teritoriju koja je uključivala prva dva kanjona Sane i Vrbljane jer sve to jednako vrijedi, ali se nakon izgradnje hidroelektrane suzio prostor na same izvore i njihovo bliže okruženje .

“Ipak to ne umanjuje našu današnju radost što su Vrela Sane konačno zaštićena!”

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?