Terenska posjeta, FOTO: D.Kabić

Centar za životnu sredinu održao je radionicu na temu urbane mobilnosti u regionu, odnosno izazova i potreba zagovaranja u ovom polju u Mostaru, u četvrtak, 2. marta. Na ovoj radionici, prisutni predstavnici relevantnih odjeljenja opština i gradova iz Bosne i Hercegovine, kao i udruženja građana, imali su priliku da da čuju izlaganja tri predavača, te da diskutuju na izložene teme.

Tena Šarić, FOTO: D.Kabić

Tako je Tena Šarić Rukavina ispred udruženja Sindikata biciklista iz Zagreba, predstavila izazove sa kojima se ovo udruženja susretalo kroz svojih 12 godina dosadašnjeg zagovaranja, dok je Anita Pažin Lučić predstavila projekte i mjere implementirane u ovom gradu u posljednjih godinu dana.

Anita Pažin Lučić, FOTO: D.Kabić

Posljednji izlagač bio je Marko Mazalica iz Novosadske biciklističke inicijative, sa temom ,,Koliko godina je potrebno da transformišemo grad?’’, a na primjeru Novog Sada.

Marko Mazalica, FOTO: D.Kabić

Pored izlaganja i diskusije, učesnici su bili u prilici da učestvuju i u zajedničkoj terenskoj posjeti u gradu Mostaru, te da neke od predstavljenih mjera vide i uživo. ,

,Nažalost, otvaranje sistema javnih bicikala NextBike u ovom gradu pomjereno je sa 1.3. na kraj mjeseca marta, te učesnici radionice nisu bili u prilici da terensku posjetu urade biciklima, ali smo sigurni da će sistem zaživjeti – pogotovo s obzirom na broj lokacija sa kojima starta – te da će za takvo nešto biti prilike u budućnosti’’, rekao je Dragan Kabić, koordinator programa Transport u Centru za životnu sredinu.

Velikla zainteresovanost, FOTO: D.Kabić

Ova aktivnost sprovodena je u sklopu projekta ClimaSUM.

Projekat CLIMASUM bavi se pitanjima budućnosti mobilnosti u kontekstu održivosti, participativnog pristupa i prioritetnih strategija za budućnost Evrope, kroz pametno, održivo i inovativno planiranje mobilnosti u Češkoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini.

Ovaj projekat dio je Evropske klimatske inicijative (EUKI).

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?