Amorfa ili čivitnjača (Amorpha fruticosa) raste kao razgranati grm sa uspravnim izdancima bez trnja, koji može doseći 4 do 5 metara visine i proširiti se dvostruko više u širinu. Potiče iz srednjeg i istočnog dijela Sjeverne Amerike, gdje raste u rijetkim listopadnim šumama i prerijama. Prvi je put unesena u Europu 1724. godine kao ukrasna vrsta, dok se na našem teritoriju pojavila u prvom desetljeću prošlog vijeka. Vrsta raste na vlažnom tlu duž obala rijeka, potoka, ribnjaka, u jarcima, te u otvorenim i poluotvorenim vlažnim šumama, potiskujući domaće vrste. Dobro se razvija i na kiselom i na neutralnom tlu, a prilagodila se i neplodnim, suhim i pjeskovitim zemljištima. Jednako dobro raste u teškim uslovima gdje se voda zadržava veći dio godine kao i na slanom tlu. Na ljestvici invazivnosti svrstava se u visoko invazivne biljke.

Ukoliko primjetite ovu biljku u prirodi unutar sliva rijeke Save, dojavite nam nalaz i pomognite u sprječavanju njenog širenja.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?