Ovim testom želimo da prikažemo koji je to najbrži, najjeftiniji i po životnu sredinu najbolji način kretanja.

Prilikom analize testirali smo kretanje odlaska i povratka sa posla te obavljanje usputnih dnevnih aktivnosti. Lokacije koje smo obišli su vrtić, posao, prodavnica, pekara te povratak kući. Sve lokacije se nalaze u perimetru od 2.1 km. Snimljene su kompletne sekvence kretanja na ova četiri načina od početka do kraja, ali smo zbog lakšeg gledanja kompletnog videa iste morali ubrzati na pojedinim djelovima.

“Kao što smo i prije nekih desetak godina dokazali uporednim testom, ove godine smo to i potvrdili, a to je da je Banjaluka prenatrpana automobilima i da je potrebno što hitnije mijenjati saobraćajnu politiku. Bicikl je najbže, najefikasnije i najjeftinije prevozno sredstvo, sve je više korisnika u saobraćaju, ali se infrastruktura veoma stidljivo razvija. Javni saobraćaj je preskup i neefikasan, jer su autobusi često zaglavljeni u saobraćajnim gužvama. Pješačka i biciklistička infrastruktura je loša, ispresjecana, opasna i nedovoljna. U gradu, zadnjih 20 pa i više godina, evidentno je da se isključivo ustupao prostor automobilu”, objasnio je Tihomir Dakić, koordinator programa Transport u Centru za životnu sredinu.

Istakao je da će budućnost biti blaža prema onima koji su već promijenili svoje navike, te prema onima kojima je korona ubrzala proces razmišljanja i koji su već počeli da se aktivno više kreću.

“Centar za životnu sredinu će nastaviti i dalje da radi na unapređenju saobraćajnih politka, ulaganja, pokretanja i podrške inicijativama u oblasti urbane mobilnosti i javnog prostora. Malo je institucija kako domaćih, tako i stranih koji prepoznaju ovaj problem kao jedan od važnijih, ali i to će se mijenjati”, rekao je Dakić.

NAPOMENA: Snimanje uporednog testa realizovano je od 23. do 29. oktobra 2020. godine, tokom restriktivnih mjera u periodu pandemije korona virusa, gdje je u saobraćaju evidentno bilo manje motornog saobraćaja. Stoga su vremena kretanja AUTOBUSOM i AUTOMOBILOM bila dosta povoljnija.

Muzika: The Grid – Savfk, Fredji – Flying High

Sadržaj ovog videa ne odražava službeno mišljenje fondacije Heinrich Boll Stiftung. Odgovornost za informacije i stavove izražene u videu u potpunosti je na Centru za životnu sredinu.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?