Online kampanja ”Umjetnici/e za spas rijeka Balkana” (Artists for Balkan Rivers) koju su, uz pomoć mnogih umjetnika/ica iz regije, pokrenuli Riverwatch, međunarodna organizacija posvećena zaštiti rijeka i vodotokova Balkana i borbi protiv eksploatacije voda, zajedno sa Centrom za životnu sredinu počinje danas.

Cilj kampanje je širenje svijesti o alarmantnim planovima izgradnje preko 3000 malih hidroelektrana na rijekama na  široj teritoriji Balkana, od kojih je u Bosni i Hercegovini preko 400 planirano ili je već u izgradnji. Želeći ukazati na značaj naših rijeka u održivoj budućnosti generacija koje dolaze, njen cilj je i da širu javnost upozna sa problematikom energetskog iskorištavanja rijeka, odnosno edukacija o štetnosti investicija u male hidroelektrane i posmatranja rijeka kao izvora energije, umjesto istinskog izvora života.

Kampanja ”Umjetnici/e za spas rijeka Balkana” simbolično počinje danas, na Svjetski dan muzike, a njeni nosioci su mnogi umjetnici/e Balkana – muzičari, pisci, slikari, fotografi, režiseri, glumci, dizajneri, koji su nesebično doprinijeli ovoj borbi.

Između ostalih, tu su: Darko Rundek, Dževad Karahasan, Rambo Amadeus, Selma Alispahić, Jelena Milušić, Gino Srđan Jevđević, Marko Tomaš, Aida Čorbadžić, Rikardo Druškić, Martina Mlinarević Sopta, Dinno Kasalo, Selma Spahić, Mona Muratović, Faruk Šehić, Marko Feher, M.o.r.t., Haris Pašović, Selvedin Avdić, Orhan Maslo, Smirna Kulenović, Sead Sašivarević, Mario Knežović, Zdravko Cvjetković, Elma Tetaragić, Marija Šestić, Mevludin Sejmenović, Dado Džihan, Aleksandra Nina Knežević, Sanel Marić Mara, Sassja, Lala Raščić, Milutin Sretenović, Muhamed Kafedžić, Enes Zlatar, Mostar Sevdah Reunion, Emina Hodžić Adilović, Soraja Ćehić, Marina Mimoza, Basheskia, Ermin Bravo, Vedrana Tais, i mnogi drugi.

Rikardo Druškić za kampanju “Umjetnici/e za spas rijeka Balkana”

“Umjetnost je nit koja je oduvijek imala moć da zbliži ljude i poluči nove ideje, te je naročito ohrabrujuće što na svojoj strani imamo i naše muzičare, te mnoge pisce i spisateljice, teatarske radnike i radnice, i druge stvaraoce. Vjerujemo da će upravo oni, kojima je emocija vokacija, inspirisati mnoge da podignu dovoljno jak glas da nas se čuje, te da ćemo zajedno sa njima svi poslati jasnu poruku za spas naših rijeka i životne sredine. Nadamo se da će tamo gdje možda i nije stizala, do onih koji do sada nisu htjeli da je čuju, ovu poruku da donese rijeka ljudi”, naveo je Redžib Skomorac, koordinator kampanje “Sačuvajmo plavo srce Evrope” u BiH.

Dodao je da je „vrijeme da eksploatacija prirodnih resursa, uvijek kratkoročna, bude zamijenjena za dugoročnije ciljeve za koje će legitimitet da dadnu svi građani, a da će  iskorištavanje pitke vode ostati samo u udžbenicima istorije.

Sead Sašivarević za kampanju “Umjetnici/e za spas rijeka Balkana”

Plavo srce Evrope, koje najjače kuca u rijekama Balkana, pred velikom je opasnošću od nestajanja. Skoro svim vodotocima Balkana prijeti nepovratno uništenje, a time je neminovan i nestanak ostalih prirodnih bogatstava, ekosistema, kao i značajan uticaj na lokalne zajednice širom regiona. Konkretno izgradnja malih hidroelektrana, naročito kroz poticanje ulaganja privatnog kapitala u obnovljive izvore energije, a koje je često podložno korupciji, predstavlja jednu od najvećih prijetnji kako po naše rijeke, tako i po same društvene procese u BiH i regiji.

Sead Sašivarević za kampanju “Umjetnici/e za spas rijeka Balkana 

Stoga, pozivamo sve umjetnike i ljubitelje rijeka, kao i sve one koji umiju da budu dovoljno ponizni pred blagodetima prirode, da čuju i daleko prenesu poruke koje su nam protagonisti ove kampanje spremili, a koje ćemo na našim društevnim  mrežama pojedinačno da objavljujemo u narednom periodu.

Spasimo naše rijeke!

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?