Invazivne strane vrste jedna su od najvećih prijetnji biološkoj raznolikosti i uzrokuju velike ekološke, ekonomske i zdravstvene probleme. Stoga je projekt Sava TIES usmjeren na pronalaženje uspješnih metoda uklanjanja invazivnih biljnih vrsta u slivu rijeke Save. Učinkovitost i troškovi različitih metoda iskorjenjivanja invazivnih stranih vrsta testiraju se u sklopu projekta na najinvazivnijim vaskularnim biljkama u regiji. Na sedam pilot područja u četiri zemlje bit će ispitna mjesta za iskorjenjivanje. Uzorkovane parcele nalaze se u zaštićenim područjima: Park prirode Ljubljansko Barje (Slovenija), Značajni pejzaž Odransko polje (Hrvatska), Park prirode Lonjsko polje (Hrvatska), Nacionalni park Una (Bosna i Hercegovina), Zaštićeno stanište Tišina (Bosna i Hercegovina), Specijalni rezervat prirode Zasavica (Srbija) i Specijalni rezervat prirode Obedska Bara (Srbija).

U avgustu i spetembru 2019. godine zaposlenici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode Vojvodine, zajedno s upravljačima zaštićenih područja posjetili su pilot područja kako bi vidjeli napredak u praćenju i iskorjenjivanju invazivnih vrsta. Posjedujući ključno lokalno znanje o vrstama koje predstavljaju najveću ekološku i ekonomsku prijetnju, upravljači nalazišta označili su uzorke parcela na kojima će se invazivne biljke iskorijeniti i prebrojati, a njihov broj će se pratiti u narednim godinama kako bi se pokazao uspjeh primijenjenih metoda iskorjenjivanja.

Projektni partneri započeli su uklanjati invazivne strane vrste. Park prirode Ljubljansko Barje uklonio je žljezdasti nedirak (Impatiens glandulifera) ručnim izvlačenjem, dok je Nacionalni park Una počeo sjeći japanski dvornik (Reynoutria x bohemica). Amorfa (Amorpha fructicosa) je označena i bit će uklonjena iz zaštićenog područja u Odranskom polju, Parka prirode Lonjsko polje, Specijalnog rezervata prirode Obedska Bara i bara Tišina. U okviru posebnog rezervata prirode Zasavica bit će uklonjena invazivna biljka prava svilenica (Asclepias syriaca).

Invazivne vrste mogu biti poražene samo ako su naši napori dobro usmjereni i odlučni. Stoga je jedini način pronalaženja učinkovitih rješenja za uklanjanje invazivnih vrsta karakterističnih za sliv rijeke Save suradnja i razmjena praktičnih iskustava među projektnim partnerima – jer dijelimo zajednički cilj.

 

 

 

 

 

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?