Naziv organizacije: Centar za životnu sredinu

Naziv projekta:CLIMASUM

Program: Transport

Mjesto implementacije

Budžet projekta (EUR)

Voditelj projekta ili partner 

Donatori projekta (naziv)

Iznos kontribucije (od donatora)

Datumi

Hrvatska, BiH, Slovenija, Slovačka, Češka

387.778,00

Partner

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) / EUKI

362.771,00

1. 10. 2021. – 1. 10. 2023.

Opis

Projekat CLIMASUM bavi se pitanjem budućnosti mobilnosti u kontekstu održivosti, participativnog pristupa i prioritetnih strategija za budućnost Evrope, poput Zelenog dogovora – kroz pametno, održivo i inovativno planiranje mobilnosti u Češkoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Glavni ciljevi su: 1) Poboljšati koordinaciju mreža za održivu mobilnost; 2) Poboljšati razumjevanje nedostataka u kapacitetima i mogućnosti ublažavanja u pogledu održive mobilnosti; 3) Povećati kapacitete i znanje među zainteresovanim stranama u održivoj mobilnosti u planiranju i sprovođenju mjera. Projekat stavlja u fokus koncept SUMP-ova, čime se dodatno zatvara jaz u trendovima planiranja mobilnosti u zapadnoj i istočnoj Evropi, i podržava efikasnije i klimatski neutralno planiranje mobilnosti u zemljama u