Povodom 18. marta, Svjetskog dana reciklaže, aktivisti Centra za životnu sredinu predstavili su građanima Banjaluke u parku Petar Kočić mapu grada na kojoj su označene ulice koje trenutno imaju obezbijeđeno i organizovano odvajanje i odvoz reciklažnog otpada i mini izložbu na kojoj su posjetioci i prolaznici mogli vidjeti šta mogu upotrebljavati umjesto jednokratne plastike.

U Banjaluci je trenutno osam ulica (četiri ulice na Petrićevcu i četiri ulice u Rosuljama) u kojima je organizovano odvajanje otpada. Postojeći odvoz u naselju Rosulje organizovan je od strane preduzeća Čistoća AD koje je obezbijedilo kante i odvoz, dok je na Petrićevcu Centar za životnu sredinu realizovao pilot projekat uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva kroz koji su obezbijeđeni kućni komposteri i kante za reciklažu za 36 domaćinstava iz četiri ulice uz odvoz reciklabila koji radi Čistoća AD.

Ukoliko su zainteresovani za odvajanje i odvoz reciklažnog materijala, prolaznici su danas imali mogućnost da označe svoje naselje na mapi grada koja je predstavljena u parku Petar Kočić.

«Željeli smo vidjeti kolika je zainteresovanost građana za ovu problematiku i da li je više prisutna u užim ili širim gradskim naseljima, jer se nadamo da će se u narednom periodu ovaj princip proširiti i na ostale ulice kao jedan od osnovnih koraka za bolji sistem upravljanja otpadom u Banjaluci. Tokom rada na Petrićevcu zainteresovani građani iz raznih naselja su nam se javljali sa željom da se i kod njih organizuje ovakav projekat, ali smo prilikom rada na terenu došli i do zaključka da je velika i neinformisanost o ovoj temi.  Najbitnije je da građani razumiju da se njihov otpad tiče i njih, kao i da uvođenje novog sistema za upravljanje otpada nije lako», istakla je Milica Končar iz Centra za životnu sredinu.

Naglasila je da zainteresovani građani treba da se angažuju i zahtijevaju da im se organizuje odvoz,  te da je istovremeno potrebna edukacija građana o tome kako se otpad pravilno odvaja, šta ide u kantu za reciklažu, koje su beneficije, gdje ide taj otpad kad se odvoji i slično.

Današnja akcija je imala za cilj i podizanje svijesti javnosti o problemu jednokratnih svakodnevnih predmeta. Kroz mini izložbu jednokratnih predmeta i njihovih alternativa, aktivisti su predstavili i ilustracije o tome koliko je vremena potrebno da se pojedini predmeti razgrade u prirodi. Da bi obični građani izabrali višekratne predmete bitna je edukacija o štetnosti koju jednokratni predmeti prave u okolini i koliko se oni u njoj zadržavaju, većina čak i više od životnog vijeka čovjeka. 

Centar za životnu sredinu poziva vizuelne umjetnike da se prijave na javni konkurs za vizuelni prikaz na temu “Balkan bez uglja u 2036. godini”. Konkurs je otvoren do 16. maja 2022. godine.

VIŠE DETALJA...
close-link

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?