Centar za životnu sredinu povodom Svjetskog dana planiranja gradova upozorava na sve prisutniji trend neplanske gradnje u Banjaluci. Naime, u proteklih nekoliko godina sve češće gradske vlasti dozvoljavaju da investitori započnu gradnju bez prethodno pribavljene potrebne dokumentacije.

„Nadležne institucije su dozvolile da investitor sruši i započne gradnju na lokaciji bivšeg Radija Banjaluka bez prethdno pribavljenih dozvola za rušenje i građenje, kao i bez usvojene izmjene regulacionog plana na osnovu koje bi pomenute dozvole bile izdane. Još jedan od primjera jeste i gradnja turističko-ugostiteljskog kompleksa „Ada“ gdje je investitor započeo gradnju bez građevinske dozvole. U slučaju „Ade“ smo putem inspekcijskih organa uspjeli privremeno zaustaviti gradnju, međutim, i ova lokacija još uvijek nije pokrivena adekvatnom prostornom-planskom dokumentacijom, te je ovo vrijedno prirodno javno dobro i najveće stanište sive čaplje u ovom dijelu BiH najvećim dijelom uništeno“, izjavila je Jelena Brkić, koordinatorica Inicijative Naš prostor u Centru za životnu sredinu.
Slika 1
Želimo napomenuti da Grad Banjaluka nema usvojen Urbanistički plan, kao osnovni dokument za planiranje i uređenje grada. Firme koje izrađuju prostorno-plansku dokumentaciju na nivou Grada se u pravilu pozivaju na Urbanistički plan iz 1975. godine, čija su vizija i planska rješenja istekla prije više od deset godina.

„Smatramo da gradske vlasti pod hitno moraju da se uozbilje kada je u pitanju budući prostorni razvoj Banjaluke, te da propise kojima sada pogoduju investitorima prilagode potrebama građana. Posebno je alarmantna činjenica da se prilikom izrade prostorno-planske dokumentacije prvo planira izgradnja objekata, a da se prethodno ne sagleda komunalno opterećenje koje će taj objekat proizvesti u smislu saobraćaja, parking prostora, vodovodne, kanalizacione i toplovodne mreže. To za posljedicu ima saobraćajne gužve, uske trotoare, nepostojanje biciklističkih staza, nedostatak parking prostora i zelenih površina i nizak pritisak u vodovodnom i sistemu grijanja“, izjavila je Jelena Brkić.
Slika 2
Pozivamo gradske vlasti da se što prije upoznaju sa Habitat III politikama koje su Ujedinjene nacije usvojile u oktobru ove godine. Habitat III predstavlja dvadesetogodišnji okvir za planiranje i uređenje gradova koji zagovara „grad za sve“ pristup, koji bi podrazumijevao planiranje zasnovano na društvenim i ekološkim potrebama građana, promociju uključivanja građana u proces planiranja, rodnu ravnopravnost, održiv i participativan ekonomki rast, održiv i integrisan urbani i teritorijalni razvoj, održiv, siguran i pristupačan saobraćajni sistem. Posebna pažnju treba posvetiti smanjenju rizika od prirodnih i drugih katastrofa, kao i klimatskim promjena, te održivom korišćenju prirodnih resursa.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?