Tekst pripremili : Pločo N, Nogo N, Vehabović S.

Nakon uspješno realiziranog projekta “Izgradnja kapaciteta stručnjaka za velikih zvijeri (medvjed, vuk, ris) u Bosni i Hercegovini“ koji je organizovan od strane Centra za životnu sredinu te njemačke fondacije EuroNatur, pod pokroviteljstvom Bernd Thies fondacije iz Švicarske, grupa mladih istraživača iz Sarajeva  odlučila je da napravi korak dalje i ostvari kontakt sa iskusnom ekipom koja radi na tom polju, te iznesu postojeće ideje sa željom za istraživanjem i zaštitom velikih zvijeri u BiH.

Grupa studenata Šumarskog fakulteta UNSA uputila se prema Bihaću u posjetu Lovačkoj Organizaciji “Bihać” i Nacionalnom parku “Una” koji su u proteklom periodu pokazali odlične rezultate u svojim istraživanjima. Radi se o 5 humano uhvaćenih i stručno obrađenih medvjeda, permanentnim monitoringom vukova, aktivnim monitoringom sa nadom da će se u skorije vrijeme hvatanje risa takođe navesti kao rezultat. Krajina je oduvijek bila riznica prirodnih bogatstava koje krase Bosnu i Hercegovinu, stoga se fokus putovanja ponajviše odnosio na istraživanje i zaštitu velikih zvijeri,  koje su sve više ugrožene kako na području Europe tako i na području BiH. Njihovo prisustvo nikada do sada nije dovedeno u pitanje, jer su svoje prirodno stanište oduvijek nalazili u srcima okolnih planina, što zasigurno predstavlja dodatnu vrijednost zdravim i očuvanim populacijama ovih vrsta divljači. To otvara prostor da se kroz učešće kako domaćih tako i stranih organizacija da doprinos na značaju velikih zvijeri, kroz saradnju sa raznim interesnim grupama koje vide značaj u poboljšanju njihovog statusa i prisutnosti na širim područjima BiH.

Nizom aktivnosti koje su bile planirane za trodnevni obilazak terena studenti su u saradnji sa domaćinima obišli dijelove područja Nacionalnog parka “Una“ , dijelove aktivnog lovišta L.O.“Bihać“ i Posebnog lovišta “Plješevica“ kojim gazduje ŠPD “Unsko – sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa. Aktivan monitoring koji sprovode ove interesne grupe itekako daje plodove njihovog rada, koji je nakon potpisanog tripartitnog sporazuma povećao spektar mogućnosti i dodatno ukazao prilike za ostvarivanjem novih saznanja iz oblasti zaštite i istraživanja velikih zvijeri.  Krajem 2020. godine, nakon humanog postupka obrade i peta jedinka  smeđeg medvjeda  obilježena  je telemetrijskom ogrlicom koju putem GPS signala uspješno prate istraživači,kuda se kreće te se tom metodom prikupljaju podaci. Neizostavan segment monitornga čini i moderna sofisticirana oprema koja daje mogućnost praćenja kretanja divljači na više geografski raspoređenih lokaliteta, dovoljan broj fotozamki, oprema za hvatanje, oprema za alarmiranje, poznavanje biološki karateristika životinja te u konačnici i najsavremenija puška za uspavljivanje koju posjeduje NP “Una“.

Studenti su sa domaćinima imali čast da provedu 3 dana aktivnog rada na terenu, koji podrazumjeva: praćenje kretanja divljači uz pomoć foto zamki, snimanje njihovih tragova (uzorak fecesa, dlake, otisak u snijegu), telemetrijsko praćenje putem VHF prijemnika (antena), simulaciju postavljanja zamke za humano hvatanje itd čiju je upotrebu detalnjo demonstrirao uposlenik NP “Una“ Haris Hadžihajdarević. Samo kreiranjem detaljne baze podataka koju je potrebno što češće popunjavati informacijama sa terena, moguće je dobiti presjek trenutnog stanja koji je od ključnog značaja za nastavak istraživanja.

Nakon obilaska terena, studente je srdačno pozdravila i uprava L.O. “Bihać“ na čelu sa predsjednikom društva Kaledom Hašimbegovićem i predsjednikom skupšine Denisom Huskićem. Kroz razgovor studentima je na karti detaljno objašnjen položaj gdje se odvijaju istraživačke aktivnosti, koje najvećim dijelom gravitiraju sa Republikom Hrvatskom preko planine Plješevice, dok će u narednom periodu dio aktivnosti biti prebačen na istočnu stranu lovišta Bihać. Neizostavna je i nesebična podrška hrvatskih stručnjaka na čelu sa prof. emeritusom Đurom Huberom sa Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, ali i Josipom Kusakom i Slavenom Reljićem te Vedranom Slijepčevićem. Nizom pitanja koje su studenti uputili predstavnicima društva zaključeno je da je nužna veća afirmacija mladih, ali i obrazovanih kadrova iz bioloških disciplina kako bi istraživanja mogla biti upotpunjena i što efikasnija. Nužno je rješavanje “vakuma“ koji je nastao sa implementacijom  CITES-a u Bosni i Hercegovini,  jer u suprotnom nije moguće izvesti iz zemlje bilo koji uzorak koji je prijeko potreban da se analizira u nekim od laboratorija u inostranstvu s ciljem dobijanja validnih i priznatih rezultata.

Lovačka organizacija “Bihać“ posjeduje moderni smještajni objekat u srcu Bihaća, koji je zasigurno služi svrsishodi orijentisanog lovno turističog objekta, koji može biti za primjer mnogim drugim lovačkim organizacijama širom Bosne i Hercegovine kako unaprijediti itekako bogatu turističku ponudu.

U skorijem periodu skladno epidemiološkoj situaciji koja vlada u Bosni i Hercegovini planirana je posjeta Bišćana Sarajevu, s ciljem unapređenja odnosa i saradnje mladih lovaca i istraživača.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?