Mlade istraživače i studente Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Ognjena Lukića i Srđana Bilića, podržala je Rufford fondacija iz Londona u realizaciji projekta „Istraživanje i promocija šuma plemenitih lišćara (Tilio-Acerion) u kanjonu Crne Rijeke i Ugra“.

U okviru ovog istraživanja, planirana je saradnja sa Centrom za životnu sredinu i Društvom za zaštitu prirodnog nasljeđa „Arbor Magna“ u svrhu promocije rezultata istraživanja, te uključivanje studenata Šumarskog i Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjaluci kroz prezentacije i radionice.

Rufford je britanska fondacija koja finansira blizu 5000 projekata u preko 150 zemalja širom svijeta. Do sada je u Bosni i Hercegovini dodjelila 138 projekata različitih kategorija. Ideja finansijera je da pruži pomoć mladim istraživačima u realizaciji projekata iz oblasti zaštite prirode i njene promocije.

Projektne aktivnosti vršiće se u kanjonima Crne Rijeke i Ugra, dvije pritoke rijeke Vrbas za koje postoji vrlo malo podataka o ovom stanišnom tipu, ali i o biljnom svijetu uopšte. Nizak nivo istraženosti ova dva kanjona jedan je od glavnih razloga nastanka projekta. Planirano je da projekat traje godinu dana, od juna 2019. do maja 2020. godine, a rad na terenu tokom cijele vegetacione sezone. Ovaj projekat je prvi u BiH koji se bavi ovim stanišnim tipom.

Ovaj tip šuma (9180*) prepoznat je od strane EU (kroz Direktivu o staništima) kao prioritetan za konzervaciju, a identifikovan je na različitim lokalitetima u BiH u projektima identifikacije staništa sa Direktive o staništima u BiH. U ove projekte su bili uključeni i eksperti Šumarskog fakulteta te članovi Arbor Magne Đorđije Milanović, Jugoslav Brujić i Vladimir Stupar, koji je ujedno i konsultant prilikom realizacije navedenog projekta.

Više informacija o samom projektu možete pronaći na linku:

https://www.rufford.org/projects/ognjen_luki%C4%87

 

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?