Radovi, Tišina

Sa buđenjem prirode, klijanjem i listanjem biljaka, započele su i aktivnosti na terenu u sklopu projekta Sava TIES. Tokom prošle i do kraja ove godine, na sedam pilot područja koja se nalaze unutar zaštićenih područja u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini te Srbiji provode se testiranja različitih metoda uklanjanja invazivnih stranih biljaka poput amorfe (čivitnjače), ciganskog perja, pajasena, dvornika, žljezdastog nedirka i zlatošipke. Dokazano je da navedene vrste predstavljaju prijetnju bioraznolikosti, uzrokuju velike ekonomske gubitke, a neke imaju i negativan uticaj na zdravlje ljudi. Invazivne strane vrste prirodno ne žive na našem području, već ih je čovjek namjerno ili slučajno i bez loših namjera unio u prirodu. One nemaju prirodnih neprijatelja i nekontrolisano se šire u povoljnim uslovima, a za širenje uspješno koriste rijeku Savu. Veličina štete koju uzrokuju te troškovi suzbijanja zavise o pravovremenom prepoznavanju i prijavi takvih vrsta. Sava TIES projekat i članovi mreže SavaParks ujedinjeni su u namjeri da pronađu najefikasnije i najjeftinije rješenje za ublažavanje negativnog utjecaja i suzbijanje invazivnih stranih biljaka. Donosimo vam kratak pregled aktivnosti s terena.

Krajinski park Ljubljansko barje (Slovenija)

U proljeće, ljeto i jesen prošle godine u Krajinskom parku Ljubljansko barje testirana je efikasnost različitih metoda uklanjanja gustocvjetne (Solidago canadensis) i velike (Solidago gigantea) zlatnice, žljezdastog nedirka (Impatiens glandulifera) i velikog pajesena (Ailanthus altissima). Malčiranje, košnja i frezanje su metode testirane za uklanjanje zlatnice. Žljezdasti nedirak je uklonjen malčiranjem, a testirana je i metoda ručnog uklanjanja. Pomoću alata zvanog “extractigator” uklonjena su stabla pajasena. Prije uklanjanja biljaka izmjerena je pokrovnost u postocima, broj jedinki i njihova prosječna visina. Iste aktivnosti će biti provedene tokom ove godine kako bi podaci bili usporedivi i mjerljivi.

Odransko i Lonjsko polje (Hrvatska)

Uklanjanje amorfe (Amorpha fruticosa) na zaraslim površinama sa ciljem obnove travnjačke vegetacije provedeno je na 10 hektara pokraj Osekova u Parku prirode Lonjsko polje te na 4 hektara u blizini Veleševca u Odranskom polju. Radovi su odrađeni traktorskim malčerom. Amorfa pokriva velike površine tih polja i stvara probleme stočarima, poljoprivrednicima, sistemu odbrane od poplava, domaćim biljkama i životinjama. U Lonjskom polju su očišćene pilot plohe podjeljene na tri dijela kako bi se mogle testirati različite metode. Tako je jedan dio prepušten prirodnom razvoju, drugi dio namijenjen je za košnju, a treći za ispašu stoke.

Zaštićeno stanište “Tišina” (Bosna i Hercegovina)

U prvoj polovini 2020. godine provedeno je uklanjanje amorfe (Amorpha fruticosa) i u manjoj mjeri prisutnih javora negundovca (Acer negundo) i divljeg krastavca (Echinocystis lobata) koji su se pod uticajem čovjekovog namjernog, ali i nenamjernog djelovanja zasadili uz baru Tišina – najmlađe zaštićeno područje u BiH, proglašeno 2019. godine. Na površini oko 2,5 hektara, posječene su i odvezene nepoželjne biljke. Do kraja ove godine planirano je povremeno održavanje, a na jesen će biti posađene autohtone vrsta stabala sa ciljem obnove staništa. Situacija ne terenu će biti kontrolisana redovnim praćenjem prisutnosti stranih invazivnih vrsta, a rezultati će biti uspoređeni sa prvobitno zatečenim stanjem.

Nacionalni park Una (Bosna i Hercegovina)

Na području Nacionalnog parka Una uklanjanja se dvornik (Reynoutria x bohemica) – vrsta koja je ozbiljna prijetnja riječnim ekosistemima. Primijenjene su mehaničke (sječa i ručno čupanje biljaka s korijenom) i hemijske (premazivanje sredstvima krajem vegetacijske sezone) metode uklanjanja. Pilot plohe su u proljeće ove godine podvrgnute metodi ispaše.

Obedska bara (Srbija)

U Specijalnom rezervatu prirode Obedska bara na površini oko 5,5 hektara uklonjena je amorfa (Amorpha fruticosa) zajedno s korijenom. Na ovaj način je povećana vodena zona u rezervatu za oko 1,6 hektara. Tokom ove godine je planirano provođenje praćenja stanja ptica, riba i procesa zarastanja.

Zasavica (Srbija)

U Specijalnom rezervatu prirode Zasavica uklonjena je invazivna strana vrsta cigansko perje (Asclepias syriaca). Testirane su metode mehaničkog (ručno čupanje i malčiranje) i hemijskog (premazivanjem herbicidima krajem vegetacijske sezone) uklanjanja ove biljke. Ukupna površina sa koje je uklonjena biljka je 52 hektara. Prije aktivnosti uklanjanja, napravljeno je praćenje stanja brojnosti ove vrste koje će biti ponovljeno i ove godine.

Efikasnost provedenih metoda na svim pilot područjima će biti mjerljiva u nadolazećim godinama jer je iskorjenjivanje invazivnih stranih vrsta dugotrajan i zahtjevan proces čiji je uspjeh vidljiv tek nakon dužeg vremenskog razdoblja. Za buduće akcije pratite nas na našim internet stranicama i društvenim mrežama.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?