U okviru međunarodnog projekta Sava TIES, tokom februara 2020. godine u osnovnim školama „Filip Višnjić” u Jameni i Moroviću (Srem) održana su predavanja o invazivnim vrstama. Na času biologije đaci su upoznati sa značajem i opasnostima po ljudsko zdravlje, ekonomiju i prirodu, koje nam donose invazivne vrste unijete iz udaljenih krajeva. Predavanja u školama su zaustavljenja krajem februara iz preventivno-zdravstvenih razloga.

Kroz interaktivnu prezentaciju predavača iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (Alen Kiš, Tanja Bošnjak i Marko Đapić) djeca su upoznata sa značajem rijeke Save, kao međunarodnim ekološkim koridorom koji povezuje četiri države.

Na praktičnim primjerima invazivnih vrsta u Posavini (ambrozija, kiselo drvo i dr.) prikazano je kako je Čovek, nekada slučajno a nekad sa najboljom namjerom, unio vrste koje ovde nemaju prirodnih neprijatelja i zato u uslovima povoljne sredine mogu nekontrolisano da se šire. Ove vrste zajedno sa našim domaćim koriste prirodni koridor rijeke Save za svoje širenje. Objašnjeno je kako od njihovog blagovremenog registrovanja i prepoznavanja u našem okruženju zavisi veličina štete koju prouzrokuju i troškovi njihovog suzbijanja.

Đaci su prepoznavali domaće i strane vrste koje imaju različitu ulogu u prirodi, a nalaze se u njihovom okruženju. Po završetku predavanja đacima su podeljeni prigodni paketići.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?