Posljednji vikend mjeseca maja bio je rezervisan za proučavanje živog svijeta u Zaštićenom pejzažu „Trebević“. Povodom Međunarodnog dana biodiverziteta, Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode BIO.LOG, organizovalo je „BioBlitz Trebević 2019“, manifestaciju posvećenu istraživanju živog svijeta i promociji nauke, naučnih istraživanja, prirodnih vrijednosti i biološke raznovrsnosti Zaštićenog pejzaža „Trebević“ koji je realizovan 25. i 26. maja 2019. godine na ovom području.

BioBlitz je aktivnost koja ima za cilj da se u određenom vremenskom okviru pronađe i identifikuje što veći broj vrsta na odabranom području. Specifičnost ovog istraživanja je otvorenost i uključivanje javnosti u provođenje naučnih istraživanja, podizanje svijesti o značaju zaštite biodiverziteta i biološkim istraživanjima, te promocija i saradnja organizacija koje se bave istraživanjima i zaštitom biodiverziteta u Bosni i Hercegovini.

Dan nakon realizovanih istraživanja održana je prezentacije rezultata u hotelu Level Up gdje su posjetioci imali mogućnost da se upoznaju sa našim istraživanjima i da zajedno upoznamo živi svijet našeg omiljenog izletišta, da učimo i razmijenimo iskustva o trenutnim i planiranim aktivnostima na zaštiti prirode, spoznamo prirodne ljepote, te doprinesemo zaštiti i očuvanju Trebevića.

Uz ugodno druženje u prirodi sa stručnjacima iz različitih oblasti bioloških nauka, tokom ova dva dana istraživali smo i upoznavali svijet koji nastanjuje ovo zaštićeno područje. Tokom samog istraživanja identifikovano je gotovo 300 vrsta insekata, gljiva, biljaka, vodozemaca, gmizavaca, ptica, sisara i drugih organizama, dok će znatan dio prikupljenih uzoraka tek biti obrađen u laboratorijama i uključen u finalnu listu koja će biti dostavljena JU za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo, te će biti korištena za izradu baze podataka biološke raznovrsnosti zaštićenih područja Kantona Sarajevo. Među pronađenim vrstama nalazi se i veći broj naših endemičnih, ugroženih i rijetkih vrsta, a neke od njih do sada nisu bile zabilježene na području Trebevića.

Pored članova i stručnjaka Udruženja BIO.LOG, u istraživanjima su učestvovali i stručnjaci i članovi većeg broja udruženja iz BiH, ali i drugih zemalja, među kojima su Genofond, Centar za životnu sredinu, Mikološko udruženje MYCOBH, Udruga Hyla, Centar za krš i speleologiju, Bosansko-Hercegovačko Herpetološko Udruženje “ATRA”, Udruženje studenata biologije u BiH i Sharklab-Malta.

Centar za životnu sredinu je na manifestaciji predstavio aktivnosti Sava TIES projekta koji se provodi u slivu rijeke Save, te su zainteresovani imali priliku da se upoznaju sa našim najčešćim invazivnim vrstama biljaka, načinima njihovog iskijenjivanja, kao i važnosti očuvanja staništa i vrsta uz rijeku Savu.

Ovom prilikom dogovorena je i saradnja između Centra za životnu sredinu i BIO.LOG-a, a po pitanju sve veće problematike invazivnih stranih vrsta koje predstavljaju sve veću prijetnju i drugi najznačajniji uzrok smanjenja biološkoj raznovrsnosti u svijetu, ali i u BiH.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?