Međunarodna završna konferencija DANUBEparksCONNECTED projekta održana je 12. juna 2019. godine u Novom Sadu u Srbiji. Konferencija je okupila preko 100 učesnika iz 9 država na kojoj je predstavljen dvogodišnji rad 17 partnerskih institucija na očuvanju stanišnih koridora duž rijeke Dunav. U okviru DANUBEparksCONNECTED projekta ostvareni su rezultati vrijedni pažnje i to prije svega oni koji su vezani za riječne sprudove, zaštitu ptica od stradavanja na dalekovodima, suhim staništima i šumske koridore.

Konferencija je također dala doprinos stručnoj razmjeni mišljenja između predstavnika relevantnih institucija kao što su EUSDR, ICPDR, Ramsarskog sekreterijata i drugih.

Javnom poduzeću „Vojvodinašume“, kao partneru na projektu, pripala je čast i zadovoljstvo da bude ne samo domaćin ove međunarodne završne konferencije i koordinator aktivnosti vezanih uz dunavske šumske koridore, već da ujedno i predstavi novi projekt na kojem aktivno rade – Sava TIES projektu.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?