8.2.2019. održan je sastanak između Zorana Andrića, pomoćnika ministra iz Sektora za transport Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine i predstavnika Centra za životnu sredinu.

Sastanak je organizovan na zahtjev Centra za životnu sredinu, a s ciljem pokretanja izmjene i dopune Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji čiji bi sastavni dio bio i adekvatno obilježavanje biciklističkih staza i traka, kao i dijelova saobraćajnica, raskrsnica i ostale infrastrukture. Prijedlozi izmjena koji su dostavljeni  se odnose na provjerene primjere evropskih gradova i zemalja koji su u skladu sa evropskim standardima.

Screenshot_1

Ministarstvo komunikacija i transporta preuzima na sebe obavezu da će dio o biciklističkoj infrastrukturi ugraditi u budući pravilnik, te da će tokom mjeseca marta objaviti Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o signalizaciji, koji će uključivati prijedloge koje su dostavili predstavnici Centra za životnu sredinu, a radi objavljivanja poziva na javne konsultacije.

Ukoliko se u postupku javnih konsultacije ne naiđe na neka oprečna mišljenja, bili bi ispunjeni svi uslovi da prijedlozi postanu sastavni dio budućeg Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji. Krajem maja 2019. godine bi ovaj Pravilnik stupio na snagu.

Danube_Bike_Trail_Sign_Belgrade

Izgled EuroVelo znakova na EuroVelo 6 ruti (Atlantik – Crno more), odnosno njenoj dionici kroz Srbiju

Ovom prilikom se razgovaralo i o potrebi definisanja tehničkih specifikacija za saobraćajnu signalizaciju namjenjenih EuroVelo rutama koja bi se uskoro mogla početi koristiti na putevima u Bosni i Hercegovini. Generalno, zaključeno je da će se ovi znakovi integrisati u postojeći set saobraćajne signalizacije koja se koristi na prostoru Bosne i Hercegovine.

Ova inicijativa je pokrenuta uz podršku Evropske federacije biciklista (ECF) čija je Centar za životnu sredinu i članica, a u okviru njihovog Lideršip programa.

Centar za životnu sredinu poziva vizuelne umjetnike da se prijave na javni konkurs za vizuelni prikaz na temu “Balkan bez uglja u 2036. godini”. Konkurs je otvoren do 16. maja 2022. godine.

VIŠE DETALJA...
close-link

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?