U okviru izrade studije obrazloženja za zaštitu rijeke Trebižat, predstavnici Centra za životnu sredinu su prošle sedmice u Ljubuškom održali dvije radionice analize aktera. Radionice su održane sa dvije fokus grupe – organizacijama civilnog društva i donosiocima odluka na različitim nivoima. Osim o pritiscima i prijetnjama na područje, diskutovalo se o zakonodavnim preprekama i mogućnostima zaštite rijeke Trebižat, a uz vodstvo konsultantice u oblasti zaštite prirode Dunje Delić ispred Wise for Nature sa učesnicima se raspravljali o njihovim ulogama i stavovima o potrebi zaštite rijeke.

Radionice analize aktera su važan alat u procesu zaštite rijeke, jer omogućuju sveobuhvatnu analizu i razumijevanje uticaja različitih aktera na odluke o zaštiti rijeke. Ovaj proces osigurava da se donose informisane i transparentne odluke koje uzimaju u obzir interese svih zainteresovanih strana.

Svi učesnici imaju priliku izraziti svoje mišljenje i predstaviti interese svoje zajednice u procesu zaštite rijeke, kao i razmijeniti stajališta i perspektive s drugim akterima, što će biti korisno za donošenje odluka koje su u najboljem interesu lokalnih zajednica uz rijeku.

“Ove radionice omogućile su nam identifikovanje i procjenu uticaja svih zainteresovanih strana u procesu zaštite rijeke, uključujući lokalnu zajednicu, nevladine organizacije, poslovne subjekte i vlasti. Na ovaj način, dobili smo sveobuhvatnu i raznoliku sliku o uticaju svih aktera na proces zaštite rijeke. Učesnici su se aktivno uključili u dijalog, iznijeli svoje prijedloge te su na taj način doprinijeli prikupljanju važnih informacija koje će služiti kao osnova za dalje aktivnosti u provođenju inicijative za zaštitu rijeke“, rekla je Dragana Kovačić Jošić, koordinatorica projekata.

Centar za životnu sredinu već duže vrijeme provodi aktivnosti ka zaštiti pritoka Neretve (Buna, Bunica, Bregava i Trebižat) kroz podršku lokalnim organizacijama ili samostalne projekte u saradnji s lokalnim organizacijama. Posebno smo u prethodne tri godine intenzivno radili na toj temi kroz istraživanja biodiverziteta, jačanje kontakta s lokalnim zajednicama i zagovaranje zaštite.

Od kraja prošle godine provodimo još dva projekta na ovom području finansirana od strane organizacija US Forest Service, Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) i BirdLife International. U okviru projekata planirana su istraživanja ihtiofaune rijeke Trebižat, te pokretanje inicijative za zaštitu područja, kao i izradu studije obrazloženja za zaštitu.

Za potrebe izrade studije, odnosno provođenja inicijative za zaštitu rijeke Trebižat, neophodna je saradnja svih zainteresovanih strana koje su povezane s rijekom, koje mogu uticati na zaštitu, ali i na čije aktivnosti može uticati zaštita područja. Analiza aktera prvi je korak koji se provodi kod provođenja inicijativa/projekata koji uključuju različite tipove zainteresovanih strana.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?