Centar za životnu sredinu je povodom Međunarodnog dana migratornih vrsta riba, koji se obilježava 21. aprila, organizovao prezentaciju studije „Ugrožene vrste riba Balkana – distribucija i prijetnje zbog razvoja hidroenergije“.

Podaci ove studije govore da 113 ugroženih vrsta riba živi u rijekama između Slovenije i Grčke i da je njihova brojnost ovdje veća nego bilo gdje u Evropi.

2. Dalmatinska gaovica (c) Perica Mustafić

 Dalmatinska gaovica (Phoxinellus dalmaticus) © Perica Mustafić 

Prof. dr Predrag Simonović, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu: „Hidroelektrane su nepopravljiva šteta za rijeke i živi svijet u njima. Naše rijeke su jedna od 25 globalnih žarišta biodiverziteta, sa dosta očuvanih staništa i visokom stopom endemizma. To moramo očuvati. Uostalom, ko ima pravo i pod kojim uslovima da koristi naše prirodne resurse?”

Stručnjak za ribe prof. dr Steven Weiss sa Univerziteta u Grazu i koautori iz regije su sagledali posljedice koje bi na ribe imale hidroelektrane, kojih je na Balkanu planirano 2800. Istraživanje je pokazalo zabrinjavajuće rezultate: 11 vrsta riba će globalno izumrijeti, a 38 će biti dovedeno do granice izumiranja.

„Razvoj hidroenergije ugrožava 10% svih vrsta riječne ribe u Evropi. Dakle, hidroenergija predstavlja najveću prijetnju našoj kontinentnoj ribljoj fauni”, istakao je prof. dr Steven Weiss.1. Mekousna pastrmka (c) A. Hodalič

Mekousna pastrmka (Salmo obtusirostris) © A. Hodalič

Najveće riblje bogatstvo imaju tri rijeke na Balkanu: Neretva, Drina i Morača. Ove rijeke predstavljaju stanište za više od 50 vrsta Crvene liste ugroženih vrsta, što govori da su ovo jedne od najznačajnijih i najbogatijih rijeka u Evropi.3 Neretva (c) A.Vorauer

Rijeka Neretva © A. Vorauer

Jelena Ivanić, Centar za životnu sredinu: “Ova studija je pokazala bogatstvo rijeka Balkana i posljedice koje će izgradnja hidroenergetskih objekata imati na njih. Od čitavog Balkana, Bosna i Hercegovina se ističe kao država sa najvećim brojem očuvanih rijeka i ribljih populacija. Drina i Neretva su naše najvrijednije velike rijeke, a na obje su planirane desetine hidroelektrana”.

Studiju možete pronaći ovdje.

Ova studija je dio kampanje Sačuvajmo plavo srce Evrope (http://www.balkanrivers.net) koju provode “EuroNatur” i “RiverWatch” u saradnji sa lokalnim partnerima u zemljama Balkana. Studija predstavlja prvu sveobuhvatnu procjenu ugroženih i zaštićenih vrsta riba, kao i posljedice hidroenergetskog buma na cijelom Balkanu.

Centar za životnu sredinu poziva vizuelne umjetnike da se prijave na javni konkurs za vizuelni prikaz na temu “Balkan bez uglja u 2036. godini”. Konkurs je otvoren do 16. maja 2022. godine.

VIŠE DETALJA...
close-link

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?