Rekreativna zona Banjaluka

Inicijativa građana Rekreativna zona Banjaluka je inicijativa osnovana sa ciljem očuvanja, promocije i unaprijeđenja jednog od najvažnijih gradskih izletišta – Banj brda/Šehitluka.

Riječ je o području koje je dio brda Starčevica, nadomak centra grada i već decenijama se koristi kao gradsko izletište sa memorijalnim kompleksom žrtvama Narodno oslobodilačke borbe. Veoma je važno da urbani centri imaju urbane i periurbane šumske komplekse, a područje Starčevice, sa Trapistima i Šibovima za grad Banjaluku vrši tu funkciju. Dobrobiti urbanih i periurbanih šuma su mnogostruke, od zaštitne (očuvanje zemljišta, filtracija zraka i vode, očuvanja biodiverziteta, regulacije mikroklime itd) do sociološke (mjesto kontakta gradskog čovjeka sa prirodnom sredinom i očuvanje mentalnog zdravlja, odmor, sport i rekreacija, ugodnost pejzaža i drugo).

Razvoj grada često dovodi i do različitih zahtjeva i interesa na određenom prostoru.  Tako se 2013. godine, na inicijativu privatnog investitora, ovaj prostor koji je do tada bio zatvoren za motorni saobraćaj, ponovo trebao umjesto rekreativcima ispuniti motornim vozilima, a što bi negativno uticalo na kvalitet života u gradu Banjaluka.

Tada je grupa građana zajedno sa Centrom za životnom sredinu osnovala inicijativu Rekreativna zona Banjaluka sa ciljem da se ovaj prostor odbrani od motornog saobraćaja i da zaista postane rekreativna zona.

U tome smo i uspjeli – ovo je i dalje prostor bez automobila, primarno namijenjen odmoru, rekreaciji i kontaktu gradskog stanovništva sa prirodom.

Kroz desetak godina djelovanja, Inicijativa građana Rekreativna zona BL organizovala je veći broj akcija, izleta, postavljanje klupa, pa čak i predstavu na Šehitlucima u saradnji sa Studentskim pozorištem Banjaluka. Ova inicijativa je još jedan dokaz kolika je snaga građana kada se udruže oko područja koje im je važno.

Važno je napomenuti da je kao posljedica ove inicijative grad Banjaluka tražio izuzimanje ovog područja iz privrednog šumarstva te se ovaj prostor od 2018. godine vodi kao područje šume posebne namjene.

 

“Inicijativa građana “Rekreativna zona Banjaluka” od samog početka svog postojanja, pa sve do danas, nema nikakvu obavezu prema bilo čemu što se dešava u Gradu, nismo plaćeni i to nam nije zanimanje. Međutim, ipak smo samoinicijativno, bez bilo kakve naknade, ušli u svu ovu priču kako bismo na drugačiji način uticali na promjene u određenom segmentu u našem društvu i gradu. Mislim da bi na isti način institucije (gradske i državne) i njihove službe trebale mnogo više i konkretnije da rade”.  

Tihomir Dakić, jedan od pokretača Inicijative građana Rekreativna zona Banja Luka Centar za životnu sredinu  

Centar za životnu sredinu poziva vizuelne umjetnike da se prijave na javni konkurs za vizuelni prikaz na temu “Balkan bez uglja u 2036. godini”. Konkurs je otvoren do 16. maja 2022. godine.

VIŠE DETALJA...
close-link

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?