Bosna i Hercegovina ima izvrsnu dostupnost resursa za proizvodnju električne energiju iz obnovljivih izvora energije. Iako su tehnološka poboljšanja u protekloj deceniji dovela do značajnog smanjenja troškova za proizvodnju električne energije iz ovih obnovljivih izvora energije (OIE), obezbjeđivanje podsticaja je još uvijek bitno za stimuliranje širenja čiste i obnovljive energije u BiH.

Da bi se izbjegla pretjerana subvencija tehnologija OIE potrebna je sveobuhvatna reforma sistema podsticaja za OIE za električnu energiju.

U ime njemačke vlade, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) podržala je političke institucije na državnom i entitetskom nivou u pripremi prijedloga koncepta za reformu sistema podsticaja za OIE. Kako bi se olakšala rasprava s javnošću i prikupile povratne informacije o razrađenim prijedlozima, prvi nacrt objavljen je na web stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine[1].

Prijedlog ima za cilj smanjenje troškova podsticaja za obnovljivih izvora energije i olakšavanje razvoja projekata obnovljive energije u potpuno liberaliziranom elektroenergetskom sektoru kroz uvođenje aukcija za obnovljivu energiju. Za male instalacije OIE, postojeći sistem podsticaja će ostati na snazi ​​davanjem prioriteta lokalnim energetskim inicijativama i prosumerima.

U cilju zajedničkog razmatranja predložene reforme sistema podsticaja za OIE, Centar za životnu sredinu iz Banja Luke organizovao je sastanak sa drugim relevantnim nevladinim organizacijama iz sektora zaštite životne sredine i predstavnicima GIZ-a kako bi se predstavio predloženi koncept reforme. Učesnici sastanka istakli su da u principu cijene predloženu reformu, jer predviđa uvođenje transparentnog mehanizma za efikasnu raspodjelu podsticaja za obnovljive izvore energije kroz aukcijski sistem i direktno učešće građana i lokalnih zajednica u energetskoj tranziciji BiH.

Međutim, kada je riječ o definisanju detaljnih podsticajnih projekata po veličini i tehnologiji OIE elektrana, ekološke organizacije koje sudjeluju u projektu izrazile su potrebu za daljnjim razmatranjem i propitivanjem podsticaja za hidroenergiju generalno, a posebno malih hidroelektrana, kao i potrebe za usklađene administrativne procedure za koncesije i dozvole sa odgovarajućim ekološkim zahtjevima i kriterijima održivosti.

Predstavnici nevladinih organizacija pažljivo će pratiti objavljene prijedloge na web stranici ministarstava i dati komentare i rješenja s ciljem poboljšanja prijedloga.

 

[1] http://www.mvteo.gov.ba/Content/Read/energetika-javni-pozivi?lang=bs

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?