„Ako su za problematiku kancerogenog ulja nadležni znali godinama, postavljamo pitanje ko je odgovoran i da li će odgovarati za nesavjesno ponašanje? Ovo nikako nije bezazleno niti zanemarivo. U pitanju je potencijalno dugoročno zagađenje i ugrožavanje velikog broja građana. Postavlja se pitanje zašto uvijek reagujemo na posljedice, a ne na uzroke“, navode iz Centra za životnu sredinu povodom trenutnih ekoloških prijetnji na području Banjaluke.

Prethodnih dana Centar za životnu sredinu je intenzivno pratio situaciju vazanu za pojavu mrlje na Vrbasu, kancerogenog ulja u krugu Incela i nakupljenog otpada kod hidroelektrane Bočac.

„Komuniciramo sa predstavnicima lokalnih zajednica uz Vrbas, kao i sa udruženjima koja djeluju na zaštiti rijeke Vrbas. Očekujemo bržu reakciju nadležnih i jasne smjernice ka javnosti, da bismo izbjegli širenje neprovjerenih i nepotpunih informacija. Nakon što se ozbiljno pristupi saniranju ekoloških katastrofa na sve tri lokacije, minimum koji želimo da vidimo jeste nastavak rada i dijaloga na dugoročnim rješenjima, te uklanjanje mogućih sličnih scenarija u budućnosti“, ističu u Centru.

Uzorkovanje i čekanje rezultata nije dovoljno, jer građani moraju da imaju pravovremene informacije da bi znali kako da se ponašaju, da li smiju da piju vodu iz česme, da li smiju jesti povrće koje su zasadili, a nalazi se u blizini Incela, te da li smiju pecati.

U Centru za životnu sredinu smatraju da je sada vrijeme da se otvori šira javna diskusija o upravljanju vodama, o upravljanju otpadom i naravno o upravljanju opasnim hemikalijama koje se nalaze u starim industrijskim postrojenjima.

„Nadamo se da će stručnjaci iz ovih oblasti trenutnu situaciju shvatiti kao alarm da se ozbiljno uključe u sistemsko rješavanje ovih problema. Ukoliko nemaju kapaciteta da se uhvate u koštac sa ovako velikim i gorućim pitanjima, nadležne institucije ne bi smjele da tako važne informacije, kao što je postojanje kancerogenog jedinjenja u krugu Incela, drže za sebe, nego da alarmiraju javnost i traže podršku stručnjaka“, kažu u Centru.

Kada je riječ o otpadu koje je nagomilano kod hidroelektrane Bočac, on predstavlja vrh ledenog brijega same problematike upravljanja otpadom i vodama. Stvaranje velikih količina otpada, nedostatak razdvajanja otpada i njegove reciklaže, njegovo neadekvatno zbrinjavanje, sječa obalne vegetacije su samo neki od pojedinačnih problema koji dovode do ovakve slike koju ovih dana vidimo na Vrbasu.

Centar za životnu sredinu je danas poslao zahtjeve za pristup informacijama na adrese nekoliko nadležnih institucija, te će reagovati u skladu s razvojem situacije.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?