Centar za životnu sredinu održao je poslednju radionicu u BiH u okviru ClimaSUM projekta, ovoga puta u Banjoj Luci, a na temu razvoja SUMP dokumenata. Dvodnednom događaju, od 29. do 30. 5., prisutvovali su predstavnici opština i gradova, udruženja građana, kao i univerziteta, gdje su imali priliku da da čuju izlaganja nekoliko predavača, te da se aktivno uključe u diskusiju na predstavljene teme.

Prvog dana, radionicu je započeo doc. dr. sc. Predrag Brlek, ispred Sveučilišta Sjever, sa predavanjem na temu Zašto SUMP, dok je zatim Marko Stančec, ispred POLIS mreže, prikazao učesnicima primjere implementacije mjera dobre prakse SUMP dokumenata, kako u gradovima regiona, tako i na širem evropskom području. Mateo Uravić, ispred Ernst & Young Hrvatska, nakon izlaganja pregleda procesa izrade SUMP Grada Zadra, uključio je učesnike u grupni rad, gdje je zadatak bio da predstavnici opština i gradova navedu probleme koji se tiču urbane mobilnosti u njihovim lokalnim zajednicama, te da pokušaju da pronađu i vrednuju adekvatne mjere koje bi iste riješili.

Foto: Dragan Kabić
Foto: Dragan Kabić

Drugog dana, predstavnik Grada Beograda Ognjen Todorović, kao i predstavnica Grada Kruševca Jelena Brković, prezentovali su učesnicima radionice izazove i prilike tokom izrade SUMP dokumenata u ova dva grada.

Tokom radionice, učesnici su takođe imali priliku da učesvuju u terenskoj posjeti, gdje je Dragan Kabić, ispred Centra za životnu sredinu, prikazao na određenim lokacijama trenutno stanje infrastrukture, detaljno navodeći sve prednosti i nedostatke, kao i moguće promjene i poboljšanja iste.

Foto: Dragan Kabić
Foto: Saša Savičić

Ova aktivnost sprovodena je u sklopu projekta ClimaSUM.

Projekat CLIMASUM bavi se pitanjima budućnosti mobilnosti u kontekstu održivosti, participativnog pristupa i prioritetnih strategija za budućnost Evrope, kroz pametno, održivo i inovativno planiranje mobilnosti u Češkoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini.Ovaj projekat dio je Evropske klimatske inicijative (EUKI).

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?