U organizaciji Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa i Centra za životnu sredinu, u petak, 4. marta 2022. godine u Višegradu je održan prvi sastanak projektnih partnera okupljenih oko projekta „Podrška restauraciji i konzervaciji najstarije evropske vrste drveća Pančićeva omorika – (Picea omorika (Panč.) Purkinyne).

Sastanku su prisustvovali voditelj projekta iz Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa i predstavnici projektnih partnera: JPŠ „Šume Republike Srpske“, Šumarski fakultet Banjaluka, NP „Drina“, NP „Tara“ i udruženja građana „ArborMagna“, „Eko centar“ i Planinarski klub „Tara“. 

«Kako Pančićeva omorika nastanjuje razuđen prostor sa obje strane rijeke Drine i nalazi se na području više administrativnih jedinica, smatrali smo za potrebno da povežemo sve upravljače lokaliteta koje nastanjuje omorika sa ciljem zajedničkog djelovanja i rada na očuvanju ove endemske vrste drveta», istakla je Aleksandra Anja Dragomirović iz Centra za životnu sredinu i dodala:

«Projekat podržan od švajcarske fondacije „Franklinia“ je prilika da kroz aktivnosti na implementaciji projektnih zadataka povežemo upravljače i stvorimo preduslove za dugoročno zajedničko djelovanje sa ciljem očuvanja najstarije evropske vrste drveta».

U sklopu projekta istražuju se tri naučne metode potpomognute prirodne obnove sa dugoročnim praćenjem fizičkih karakteristika zemljišta i vazduha koje će se koristiti u analizi stanja i određivanja što konkretnijih mjera zaštite.

Na sastanku su dosadašnja istraživanja prezentovali eksperti na projektu: prof. dr Milan Mataruga, Đorđije Milanović, te Ana Ćurić koja je predstavila projektni zadatak, dosadašnji rad na terenu i planove za naredni period. Sastanak su pored projektnih partnera ispratili i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske.

Važno je pomenuti da je važan fokus diskusije bio i osvrt na prošlogodišnje požare koji su značajno degradirali stanje vitalnih sastojina i stabala Pančićeve omorike te se smatra da je važan segment očuvanja i rad na prevenciji i unaprjeđenju postojeće odbrane od požara za koje se opravdano pretpostavlja da su jedan od jasnih pokazatelja promjena koje se dešavaju u klimi te je potrebno pravovremeno reagovati.

U narednom periodu se nastavljaju terenska istraživanja i radovi.  Domaćin ovog sastanka je bilo Šumsko gazdinstvo „Panos“ Višegrad, a sastanak je održan u neposrednoj blizini staništa Pančićeve omorike, na lokalitetu lovačke kuće „Kamenica“ Višegrad.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?