U organizaciji Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa i Centra za životnu sredinu, u petak, 4. marta 2022. godine u Višegradu je održan prvi sastanak projektnih partnera okupljenih oko projekta „Podrška restauraciji i konzervaciji najstarije evropske vrste drveća Pančićeva omorika – (Picea omorika (Panč.) Purkinyne).

Sastanku su prisustvovali voditelj projekta iz Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa i predstavnici projektnih partnera: JPŠ „Šume Republike Srpske“, Šumarski fakultet Banjaluka, NP „Drina“, NP „Tara“ i udruženja građana „ArborMagna“, „Eko centar“ i Planinarski klub „Tara“. 

«Kako Pančićeva omorika nastanjuje razuđen prostor sa obje strane rijeke Drine i nalazi se na području više administrativnih jedinica, smatrali smo za potrebno da povežemo sve upravljače lokaliteta koje nastanjuje omorika sa ciljem zajedničkog djelovanja i rada na očuvanju ove endemske vrste drveta», istakla je Aleksandra Anja Dragomirović iz Centra za životnu sredinu i dodala:

«Projekat podržan od švajcarske fondacije „Franklinia“ je prilika da kroz aktivnosti na implementaciji projektnih zadataka povežemo upravljače i stvorimo preduslove za dugoročno zajedničko djelovanje sa ciljem očuvanja najstarije evropske vrste drveta».

U sklopu projekta istražuju se tri naučne metode potpomognute prirodne obnove sa dugoročnim praćenjem fizičkih karakteristika zemljišta i vazduha koje će se koristiti u analizi stanja i određivanja što konkretnijih mjera zaštite.

Na sastanku su dosadašnja istraživanja prezentovali eksperti na projektu: prof. dr Milan Mataruga, Đorđije Milanović, te Ana Ćurić koja je predstavila projektni zadatak, dosadašnji rad na terenu i planove za naredni period. Sastanak su pored projektnih partnera ispratili i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske.

Važno je pomenuti da je važan fokus diskusije bio i osvrt na prošlogodišnje požare koji su značajno degradirali stanje vitalnih sastojina i stabala Pančićeve omorike te se smatra da je važan segment očuvanja i rad na prevenciji i unaprjeđenju postojeće odbrane od požara za koje se opravdano pretpostavlja da su jedan od jasnih pokazatelja promjena koje se dešavaju u klimi te je potrebno pravovremeno reagovati.

U narednom periodu se nastavljaju terenska istraživanja i radovi.  Domaćin ovog sastanka je bilo Šumsko gazdinstvo „Panos“ Višegrad, a sastanak je održan u neposrednoj blizini staništa Pančićeve omorike, na lokalitetu lovačke kuće „Kamenica“ Višegrad.

Centar za životnu sredinu poziva vizuelne umjetnike da se prijave na javni konkurs za vizuelni prikaz na temu “Balkan bez uglja u 2036. godini”. Konkurs je otvoren do 16. maja 2022. godine.

VIŠE DETALJA...
close-link

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?