Sastanak radne grupe

Finalni Prijedlog plana upravljanja za populaciju mrkog medvjeda Republike Srpske biće izrađen do avgusta 2021. godine, a članovi radne grupe za izradu ovog dokumenta ističu da je već gotovo više od pola radnog materijala te da aktivno rade na njegovoj finalizaciji.

«Posvećen i profesionalan rad članova radne grupe je garant da će ovaj, prvi ikada izrađen plan upravljanja za pojedinu vrstu u Republici Srpskoj, ali i u Bosni i Hercegovini, biti završen u skladu sa predviđenim rokovima i nadamo se  sa kvalitetom koja će biti iznad očekivane“, istakla je Aleksandra-Anja Dragomirović, koordinatorica programa Biodiverzitet i zaštićena područja u Centru za životnu sredinu, članica radne grupe i koordinatorica projekta „Zaštita mrkog medvjeda na području Dinarida“ u okviru kojeg se sprovodi i aktivnost izrade plana upravljanja za mrkog medvjeda.

Članovi radne grupe su imenovani rješenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS nakon potpisivanja memoranduma o saradnji između ove institucije i Centra za životnu sredinu, početkom 2020. godine, o zajedničkom radu na izradi Prijedloga plana upravljanja za populaciju mrkog medvjeda Republike Srpske.

Memorandumom o saradnji je predviđeno da je „radna grupa sačinjena od osam članova, predstavnika nadležnih institucija, ali i organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom prirode».

Članovi radne grupe su u proteklom periodu radne zadatke preuzimali i završavali odgovorno i u predviđenim rokovima uprkos ograničenjima radnih uslova uzrokovanih pandemijom virusa korona. U periodu od maja do decembra 2020. godine održana su tri zvanična radna sastanka članova radne grupe kojima su definisane smjernice za prikupljanje, analiziranje dostupnih podataka i pisanje poglavlja ovog upravljačkog dokumenta.

Projekat implementira Centar za životnu sredinu uz finansijsku podršku njemačke fondacije EuroNatur i trajaće do kraja 2021. godine.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?