Prva CLIMASUM konferencija održaće se u Sarajevu, 3. marta 2022. od 12.00 do 16.00 časova. Ova konferencija prvi je u nizu događaja koje će Centar za životnu sredinu, ispred CIVINET mreže za Sloveniju, Hrvatsku i Jugoistočnu Evropu, organizovati u 2022. i 2023. godini, a sa ciljem povezivanja opština i gradova, te udruženja građana u Bosni i Hercegovini, a koji su zainteresovani za unapređenje održive urbane mobilnosti u svojim lokalnim zajednicama. Pored ove konferencije, u pomenutom periodu, Centar će organizovati niz radionica sa fokusom na razvoj Planova održive urbane mobilnosti (SUMP), participacije u donošenju prostorno-planske dokumentacije, načinima finansiranja, dobrim praksama i mjerama za upravljanje saobraćajem u urbanim sredinama, inovativne tehnologije, razvoj parkirnih politika, razvoj mikromobilnosti i upravljanje javnim transportom.

Tačna lokacija održavanja konferencije, kao i detaljna agenda, biće dostavljeni u što skorijem roku prijavljenim učesnicima. Troškove puta snose organizatori konferencije na način refundacije troškova učesnicima. Hrana i osvježenje u toku konferencije obezbjeđeni su takođe od strane organizatora konferencije.

Registracija učešća vrši se putem ovog linka, a rok za registraciju je 25. februar 2022.

NAPOMENA:
Prisustvo konferenciji biće omogućeno i u online režimu, putem ZOOM aplikacije, a registracija učesnika na događaj potrebna je kako za učešće na lokaciji, tako i za online učešće. Za dodatne informacije, možete se obratiti putem mejla na: dragan.kabic@czzs.org.
Projekat CLIMASUM bavi se pitanjima budućnosti mobilnosti u kontekstu održivosti, participativnog pristupa i prioritetnih strategija za budućnost Evrope, kroz pametno, održivo i inovativno planiranje mobilnosti u Češkoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini.
Ovaj projekat dio je Evropske klimatske inicijative (EUKI).

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?