Promocija publikacije „Biodiverzitet Bune, Bunice, Bregave i Trebižata“ i rezultata istraživanja biodiverziteta na području slivova ovih rijeka, održana je juče na Prirodno matematičkom fakultetu u Banjaluci. Publikacija je rezultat projekta „Koraci ka zaštiti pritoka Neretve: Buna, Bunica, Bregava i Trebižat“ koji finasira fondacija Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) koji Centar za životnu sredinu realizuje s partnerskom organizacijom iz Mostara, Majski Cvijet.

Projekat ima za cilj da se kroz kombinaciju naučnoistraživačkog rada i aktivnosti zagovaranja postigne dugoročna zaštita i održiva upotreba ovih pritoka Neretve. Kroz projekat su angažovani stručnjaci koji su tokom 2020. godine proveli istraživanja nekoliko grupa organizama na ovom području (flora i vegetacija, ptice, briofite, vodozemci i gmizavci, leptiri, vodeni makrobeskičmenjaci, sisari).

Istraživanja objedinjena u ovoj publikaciji će koristiti za buduće zagovaračke i promotivne aktivnosti, a biće dostupna relevantnim institucijama, široj javnosti, stručnoj i naučnoj zajednici u Bosni i Hercegovini, medijima, lokalnim zajednicima i drugim relevantnim akterima. O rezultatima istraživanja pričali su istraživači Dejan Radosevic, Goran Topić i Slaven Filipovic. Tokom promocije prikazan je i kratki video o istraživanju i specifičnostima ovih rijeka.

Rijeka Neretva, sa pritokama, i cijelo slivno područje, prepoznati su kao jedan od značajnijih centara biodiverziteta u BiH, ali i šire. Hercegovačke rijeke Buna, Bunica, Bregava i Trebižat pritoke su donjeg dijela Neretve. S obzirom na fenomen submediteranskog krša kroz koji teku, formirajući plodne terasaste zaravni i polja, ove rijeke su od presudnog značaja za život ljudi na području Hercegovine. Oko njih su se razvila stalna ljudska naselja, a pored pitke vode, koja je najveća dragocjenost u ovim bezvodnim krajevima, rijeke omogućavaju čovjeku svježinu tokom ljetnjih žega, navodnjavanje oranica, napajanje stoke, mogućnost bavljenja ribolovom, turizmom i drugim rekreativnim aktivnostima. Zbog toga se značaj ovih rijeka za život čovjeka na ovom prostoru ne može ni mjeriti niti dovoljno iskazati: rijeke su u Hercegovini osnov života i najveći dar. Osim toga, ove rijeke i istraživana područja su staništa brojnih biljnih i životinjskih vrste, i zbog svega toga se nameće potreba zaštite šireg područja istraživanih tokova.

Upravo tome će i doprinijeti naša istraživanja i navedena publikacija koju možete pronaći na ovom linku.

Centar za životnu sredinu poziva vizuelne umjetnike da se prijave na javni konkurs za vizuelni prikaz na temu “Balkan bez uglja u 2036. godini”. Konkurs je otvoren do 16. maja 2022. godine.

VIŠE DETALJA...
close-link

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?