Centar za životnu sredinu, u saradnji sa Gradskom upravom Banjaluka, Čistoćom a.d. i Mjesnom zajednicom Petrićevac, a uz podršku Britanske ambasade u BiH, sprovodi projekat koji ima za cilj unapređenje sistema upravljanja otpadom u gradu Banjaluci.

Za odabranih 40 domaćinstava u naselju Petrićevac biće organizovan selektivni odvoz otpada koji se može reciklirati. Domaćinstva će dobiti kantu za reciklabilni otpad (papir, karton, plastiku, staklo…), koji će radnici Čistoće jednom sedmično odvoziti, uz redovan odvoz drugog otpada koji se ne može reciklirati. Građani će dobiti i komposter u koji će moći stavljati biološki otpad iz kuhinje i vrta (ostaci od voća, povrća, lišće, granje…). Pravilnom upotrebom kompostera, od ovih ostataka će se dobijati kvalitetan humus za vrtove, cvjetnjake… Takođe, odabrana domaćinstva će dobiti sva potrebna uputstva, kao i druge materijale koji će im omogućiti da stvaraju manje otpada u svakodnevnom životu. Domaćinstva će imati obavezu da jednom sedmično, u toku trajanja projekta, po uputstvu, izmjere, na vagi koja će biti obezbijeđena, masu otpada koji stvaraju, a koji se ne može reciklirati.

Centar za životnu sredinu organizovaće i niz radionica na kojima će građani Petrićevca, ali i drugih naselja, moći da dobiju praktične savjete, ali i vještine, kako bi smanjili stvaranje otpada i živjeli održiviji život.

Planirano je da navedene aktivnosti počnu u novembru i da traju do kraja marta 2022. godine. Cilj je da na pilot-zajednici u naselju Petrićevac pokažemo da je selektivno prikupljanje otpada moguće, te da malim promjenama možemo postići velike korake ka održivijem upravljanju otpadom. Selektivno prikupljanje otpada i njegovo recikliranje smanjuje količinu otpada koji završava na deponiji i u životnoj sredini, a istovremeno čuva prirodne resurse.

Ostvarenjem ovog projekta, naselje Petrićevac bilo bi prepoznato kao jedno od prvih naselja u Banjaluci koja imaju selektivni odvoz otpada, što bi doprinijelo imidžu naselja kao ugodnog za život, gdje se vodi računa o životnoj sredini. Takođe, učinili bismo korak naprijed ka rješavanju problema otpada, radi naše okoline i naše djece.

Pozivamo građane iz ulica Zore Кovačević i Branislava Nušića da se priključe ovom projektu i učine Petrićevac i Banjaluku boljim i ljepšim mjestom za život. Građani se mogu prijaviti do 8. novembra.

Za sve informacije i prijave:

Marina Кuburić, 065/379-348, marina.kuburic@czzs.org

Milica Кončar, 065/098-280, milica.koncar@czzs.org

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?