Transport

Cilj programa je promovisanje održivih vidova transporta i mijenjanje navika kretanja ljudi u naseljenim mjestima. Program je aktivan od 2002. godine kada smo prvi put obilježili Svjetski dan bez automobila.

Sve bržom urbanizacijom grada Banjaluke i naglim porastom broja motornih vozila, pojavila se potreba za aktivnim učešćem u izradi planske dokumentacije biciklističke i pješačke infrastrukture, te promocijom biciklističkog i ostalog nemotorizovanog saobraćaja.

PROGRAM SE REALIZUJE KROZ:

 

  • promociju javnog transporta, pješačkog saobraćaja, korištenja bicikla kao prevoznog sredstva i drugih vidova održivog transporta;
  • zagovaranje i lobiranje unapređenja biciklističke i pješačke infrastrukture, zakonske regulative u oblasti transporta;
  • razvijanje saradnje sa svim relevantnim subjektima koje se bave pitanjima transporta;
  • zagovaranje povećanja sigurnosti za nemotorizovane učesnike u saobraćaju;
  • kampanju Evropske sedmice mobilnosti te podsticanje uključivanja gradova u Bosni i Hercegovini;
  • razvoj EuroVelo cikloturističkih ruta u Bosni i Hercegovini.

 

Koordinator programa: Dragan Kabić