NAŠ PROSTOR

 

Inicijativa Naš prostor je pokrenuta 2013. godine od strane Centra za životnu sredinu i nastala je kao reakcija na događaje vezane za tzv. Picin park te kao reakcija na trenutno nezadovoljavajuće stanje i način upravljanja javnim površinama u Banjaluci.

Ono što je posebno alarmantno posljednih nekoliko godina je ubrzan trend planskog uništavanja urbanih zelenih površina i pretvaranje javnih površina u površine koje građani ne mogu više koristiti ili moraju platiti da bi ih koristili.

Glavni cilj ove inicijative je veća participacija građana u procesu izrade i usvajanja prostorno-planske dokumentacije, od nivoa pojedinačnih parcela, preko mjesnih zajednica, pa do teritorije grada.

Naša inicijativa se bavi otvorenim javnim i zajedničkim prostorima. Ne iz razloga jer ih smatramo kvalitativno važnijim za život građana, već zbog toga što ih je uglavnom mnogo teže i skuplje vratiti u prvobitno stanje kada se jednom unište. Zato se nadamo da će građani prepoznati važnost uključivanja u procese donošenja odluka o upravljanju prostorom u našem gradu, te da će preduzimati inicijative da zapuštenim prostorima u daju nove namjene i otvore ih prema svim građanima.