Udruženje građana Centar za životnu sredinu za potrebe projekta “Eko BiH” traži pružaoca usluge izrade Plana evaluacije i njegovog provođenja.  Cilj projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine/okoliša za uključivanje u proces kreiranja, sprovođenja i monitoringa sektorskih strategija i politika iz oblasti životne sredine/okoliša i klimatskih promjena, kao i uključivanje u procese donošenja odluka u vezi sa EU integracijama. Projekat je podržan od strane Evropske unije, a sprovodi se u saradnji sa Arhus centrom Sarajevo i Centrom za ekologiju i energiju iz Tuzle.

Svrha ovog angažmana se ogleda u potrebi da pružalac usluge analizira glavne ulazne informacije i preporuke u vezi sa sljedećim ciljevima:

1. postizanje efektivnosti projekta (tj. u kojoj mjeri se ciljevi projekta postižu ili se mogu postići);

2. procjena održivosti projekta (tj. vjerovatnost nastavka projekta nakon što prestane donatorska podrška – finasijska, organizaciona, programska i politička);

3. ocjena relevantnosti projekta (tj. prikladnost aktivnosti i korišćenih metoda u odnosu na stvarne potrebe i situaciju u BiH);

4. procjena efikasnosti projekta (tj. poštovanje planiranog vremenskog okvira i koristi od predviđenog finansijskog okvira);

5. procjena koherentnosti projekta (interna i eksterna).

Rok za podnošenje prijava za poziciju eksternog evaluatora je 29. januar do 16.00 časova.

Detaljne informacije u vezi sa uslovima i načinom dostavljanja ponude možete pogledati na ovom linku.

Centar za životnu sredinu poziva vizuelne umjetnike da se prijave na javni konkurs za vizuelni prikaz na temu “Balkan bez uglja u 2036. godini”. Konkurs je otvoren do 16. maja 2022. godine.

VIŠE DETALJA...
close-link

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?