Prva Sava TIES regionalna radionica održaće se 12. marta 2019. godine u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica, Sremska Mitrovica u Srbiji. Cilj radionice je okupiti zainteresovane partnere/institucije/organizacije i pojedince aktivne na polju zaštite prirode u slivu rijeke Save kako bi učestvovali u raspravi o ulozi različitih sektora u dugoročnom upravljanju invazivnim stranim vrstama. Na skupu će takođe biti razmatrana i međusektorska saradnja koja je izuzetno važan faktor u harmoničnom upravljanju zaštićenim područjima i prirodnim vrijednostima.

Prva regionalna radionica je prvi korak ka razvoju dugoročnog okvira za funkcioniranje mreže Sava Parks, koja treba osigurati nastavak međusektorske saradnje i održivost ostvarenih rezultata nakon završetka projekta Sava TIES.

Za učešće na prvoj Sava TIES regionalnoj radionici možete se prijaviti putem ovog linka, najkasnije do ponedeljka 4. marta 2019. Za dodatne informacije obratite se organizatoru radionice, Pokretu gorana Sremske Mitrovice putem email-a: zasavica@zasavica.org.rs.

Vidimo se!

 

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?