Trogodišnji projekat „Zaštita mrkog medvjeda na području Dinarida“ koji u Bosni i Hercegovini provodi Centar za životnu sredinu završava se sa krajem ove godine, a u okviru njega pokrenuti su mnogi procesi vezani za održivo upravljanje medvjedom. Naša država kao potpisnica mnogih međunarodnih direktiva, između ostalog, se obavezala i da divljim vrstama upravlja na način da se obezbijedi opstanak populacija, vrsta i staništa. Do sada u BiH nije izrađeni nijedan plan upravljanja za pojedinu životinjsku vrstu, pa je posebno važno da  je kroz ovaj projekat Centar za životnu sredinu pokrenuo proces izrade Plana upravljanja za mrkog medvjeda u Republici Srpskoj u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske). Nacrt dokumenta treba da bude završen do jula 2021.

“Radna grupa imenovana Rješenjem resornog Ministarstva, a koja je sačinjena od eminentnih stručnjaka iz ove oblasti, je do sada uradila veliki posao i veliki dio materijala potrebnih za ovaj dokument je prikupljen i obrađen. U narednoj godini nastavljamou pravcu finalizacije plana”, istakla je Aleksandra-Anja Dragomirović, koordinatorica projekta u Centru za životnu sredinu.

Ministarstvo je rješenjem imenovalo i Interventni tim za krupne zvijeri koji je u okviru ovog projekta podržan sa nabavkom još jedne puške za uspavljivanje/davanje injekcija, a koja će im omogućiti lakše reagovanje u rizičnim situacijama sa krupnim zvjerima. Centar za životnu sredinu je organizovao obuku za Interventni tim, koja je sredinom decembra održana u Nacionalnom parku “Sutjeska”.  Darko Jovanić, član Interventnog tima za krupne zvijeri je istakao da je obuka, kao i nabavka još jedne puške uveliko pomogla u uspostavljanju efikasnijeg Interventnog tima za krupne zvijeri.

U prvoj fazi projekta radilo se i na prikupljanju i genetičkoj analizi uzoraka, a nalazi su dali važne prve nalaze o populaciji medvjeda naše zemlje bazirane na savremenoj genetičkoj analizi.

„To je vrlo važan korak prema razumijevanju statusa mrkog medvjeda koji nastanjuje područje naše zemlje, kao i važan djelić slagalice u razumijevanju dinarsko-pindske populacije medvjeda u cjelini. Vjerujemo da će ovi podaci doprinijeti donošenju odluka vezanih za upravljanje populacijom mrkog medvjeda u budućnosti”, rekao je Dejan Radošević, iz Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa.

Važan segment svih prethodnih aktivnosti je i informisanje javnosti o važnosti očuvanja staništa i divljih vrsta, održivom upravljanju, međusektorskoj ali i međunarodnoj saradnji.

«Centar za životnu sredinu, kao i važni saradnici i partneri na projektu, sa ponosom mogu zaključiti ovaj projektni ciklus, u nadi za uspješnu  narednu godinu, kao i nove projekte i izazove, a kroz koje planiramo da nastavimo rad na ovoj veoma važnoj temi, jer naša zemlja je jedna od rijetkih u Evropi koja za sebe može ponosno reći da je  u dobroj mjeri očuvala stanište i populaciju mrkog medvjeda», zaključila je Aleksandra-Anja Dragomirović .

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?