Projekat regionalnog značaja “Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama“ – Sava TIES počeo je 1. juna 2018. godine. Tokom iduće tri godine projekat će se provoditi na području četiri zemlje kojima protiče rijeka Sava – Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Cilj je pronaći efikasno rješenje za trajno uklanjanje i suzbijanje invazivnih stranih vrsta biljaka. To su biljke koje prirodno ne žive na našem području, već su unesene namjernim ili nenamjernim ljudskim uticajem. Nekontrolisano se šire slivom rijeke Save, imaju negativan uticaj na druge domaće vrste ili ih čak u potpunosti istiskuju, smanjuju plodnost zemljišta, zarastaju obradive poljoprivredne površine, uzrokuju velike probleme kod obrane od poplava i sl. Ukratko – mijenjaju prirodna staništa od evropskog značaja i izuzetno ih je teško iskorjeniti. One nisu samo problem zaštite prirode, već imaju i negativan uticaj na zdravlje ljudi i uzrokuju velike ekonomske gubitke. Procjenjuje se da šteta koju imaju na svjetsku ekonomiju iznosi oko 1.4 biliona dolara godišnje, tj. oko 5% vrijednosti svjetske privrede.

Projekat je sufinansiran sredstvima Evropske unije (Evropski fond za regionalni razvoj – ERDF i program IPA). Ukupna vrijednost iznosi 1.604.137 €. Partneri na projektu su fondacija EuroNatur, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Javna ustanova Park prirode Lonjsko Polje, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać, Centar za životnu sredinu, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode AP Vojvodine, Pokret Gorana Sremska Mitrovica i JP Vojvodinašume.

U sklopu projekta, na sedam područja u četiri zemlje, testiraće se različite metode za efikasno uklanjanje biljaka poput japanskog dvornika, bagremca i pajasena, koje već uzrokuju ozbiljne štete u slivu rijeke Save. Naglasak je na međusektorskoj saradnji jer jedino efikasnom saradnjom različitih struka, nacionalnih/lokalnih vlasti i lokalnog stanovništa možemo doći do željenih rezultata.

Ovaj projekat važan je takođe s gledišta jačanja i unapređenja Mreže parkova uz rijeku Savu (Sava Parks Network) čiji je dugoročni cilj očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti rijeke Save od izvora do ušća, njenih pritoka i plavnih površina, biodiverziteta, povoljnog ekološkog stanja i kulturnog nasljeđa.

Invazivne strane vrste glavni su izazov za zaštitu biodiverziteta u 21. vijeku. U isto vrijeme, one su glavni izazov pred nama! Pratite nas na službenoj internet stranici i na društvenim mrežama! Posjetite našu ljepoticu rijeku Savu, fotografišite, objavite… i ne zaboravite koristiti #SavaTIES!

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?