Plan upravljanja za Zaštićeno stanište „Tišina“ koji je izradio Centar za životnu sredinu uz pomoć Udruženja građana „ArborMagna“ te veliku podršku Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa i Opštine Šamac nedavno je usvojen od strane Narodne skupštine Republike Srpske, odnosno Ministarstva za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju.

Kao i mnoga druga tek proglašena zaštićena područja u našoj zemlji i Zaštićeno stanište „Tišina“ je imalo inicijalni problem na implementaciji aktivne zaštite, a jedan od prvih koraka svakog upravljača zaštićenog područja (u slučaju Tišine je to Opština Šamac) je izrada upravljačkih dokumenata. Kako opština do sada nije imala iskustva u upravljanju zaštićenim područjem sam proces izrade ovog dokumenta je predstavljao izazov i opterećenje za upravljača.

Centar za životnu sredinu je pronašao mogućnost da kroz projekat SavaTIES obezbjedi sredstva i logističku podršku za proces izrade Plana upravljanja za Zaštićeno stanište „Tišina“.

U periodu od 2018. do 2021. godine Centar za životnu sredinu je bio jedan od partnera na projektu „SavaTIES“ – Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama.

Tokom tri godine trajanja projekta aktivnosti su se provodile na području četiri zemlje kojima protiče rijeka Sava (Slovenija, Hrvatska, Bosne i Hercegovina i Srbija). Cilj projekta je bio pronaći učinkovito rješenje za trajno uklanjanje i suzbijanje invazivnih vrsta biljaka. Invazivne biljke su na naše prostore unesene namjernim ili nenamjernim ljudskim uticajem. Ove biljne vrste se nekontrolirano šire slivom rijeke Save te imaju negativan uticaj na druge zavičajne vrste. Istiskuju ih, smanjuju plodnost tla, zarastaju obradive poljoprivredne površine te uzrokuju velike probleme kod obrane od poplava. Ukratko, mijenjaju prirodna staništa od nacionalnog i evropskog značaja i veoma ih je teško iskorijeniti. Invazivne strane vrste se smatraju jednim od glavnih izazova za zaštitu biološke raznolikosti u 21. stoljeću.

Ovaj projekt  je bio značajan i sa gledišta jačanja te unapređenja Mreže parkova uz rijeku Savu (Sava Parks Network) čiji je dugoročni cilj očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti rijeke Save od izvora do ušća, njezinih pritoka i poplavnih površina, biološke raznolikosti, povoljnog ekološkog stanja i kulturnog nasljeđa. 

Centar za životnu sredinu je projekat provodio na području jedne od posljednjih močvara uz rijeku Savu u Bosni i Hercegovini: bari Tišina kod Šamca. U toku trajanja projekta proglašena je i zvanična zaštita ovog područja i tada je bara tišina proglašena Zaštićenim staništem „Tišina“.

Centar za životnu sredinu je ponosan na jednu uspješno okončanu priču u podršci, kako očuvanju prirodnih ljepota naše zemlje, tako i u saradnjama i podršci upravljačima zaštićenih područja. Pred svima nama je još mnogo izazova, ali svakako da su uspjesi kao ovaj važni koraci na puto do zdrave i očuvane prirode.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?