Rezultati ankete za lovačka udruženja i šumskih gazdinstva koja gazduju mrkim medvjedom u Republici Srpskoj pokazuju da je prisutan krivolov medvjeda u većini područja, da su potrebne mnoge aktivnosti na zaštiti, ali i da su lovci spremni da sarađuju sa istraživačima. Anketa sadrži pitanja koja se dotiču ključnih problema u upravljanju medvjedom i drugim velikim zvijerima u Republici Srpskoj. Sprovedena je u periodu od aprila do juna 2017. godine kroz direktno intervjuisanje predstavnika lovačkih udruženja i šumskih gazdinstava.

Jasmin Pašić, Centar za životnu sredinu: „Anketa obuhvata 50 pitanja iz različitih aspekata upravljanja medvjedom ali se dotiče i problematike ostalih velikih zvijeri prisutnih kod nas, vuka i risa. Ocjenjivanje je za većinu pitanja ocjenama od 1 do 5, radi lakše statističke analize i prikazivanja generalnog stava svih udruženja. Pojedina pitanja predstavljaju kvalitativnu analizu uz davanje komentara i mišljenja predstavnika udruženja“.

Anketa je realizovana u okviru projekta podržanog od strane njemačke fondacije EuroNatur. Jedan od ciljeva projekta je poboljšati suživot medvjeda sa ljudima, te obogatiti naše znanje o faktorima i mehanizmima koji utiču na populaciju medvjeda. Za anketiranje su birana isključivo lovačka udruženja i šumska gazdinskva koja imaju prisutnog medvjeda u svojim lovištima.

“Rezultati ankete će detaljno biti predstavljeni nadležnim institucijama i svim zainteresovanim stranama, te predstavljaju vrlo važne smjernice za dalji proces donošenja odluka o upravljanju mrkim medvjedom”, dodao je Jasmin.

Bosna i Hercegovina je 2008. godine ratifikovala Bernsku konvenciju koja štiti divlje vrste i prirodna staništa i po kojoj imamo obavezu da izradimo planove upravljanja za velike zvijeri, uključujući i mrkog medvjeda. Sprovođenje ankete je jedan od važnih koraka ka zaštiti medvjeda i drugih velikih zvijeri u Republici Srpskoj i čitavoj Bosni i Hercegovini. Centar za životnu sredinu će nastaviti sa ovim aktivnostima, a već sljedeće godine plan je uključiti i širi krug stručnjaka, kako bismo imali informacije o pravom stanju populacije medvjeda u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Neka od izdvojenih pitanja i odgovora možete vidjeti iz tabele na ovom linku.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?