Konkurs za poziciju – Pravnik/ica 

Naziv poslodavca: Centar za životnu sredinu, Banja Luka
Naziv pozicije:  Pravnik/ica

Opis radnih zadataka 

● Rad na zajedničkim pravnim aktivnostima i poslovima u pravnom timu Centra,
● Pravno savjetovanje zaposlenika Centra u specifičnim pravnim slučajevima,
● Priprema podnesaka nadležnim organima,
● Iniciranje upravnih i sudskih postupaka (predstavke, žalbe, tužbe i ostali pravni lijekovi),
● Vođenje evidencije slučajeva i obavljanje administrativnih poslova,
● Praćenje i komentarisanje izmjena i donošenja novog zakonodavstva iz oblasti životne sredine i srodnih oblasti, posebno s aspekta usklađivanja sa EU zakonodavstvom,
● Upoznavanje pojedinaca i grupa sa njihovim zakonskim pravima i obavezama,
● Istraživanje i izrada pravnog tumačenja zakona, politika i činjenica koje mogu imati uticaj na životnu sredinu, uključujući lokalna, entitetska, državna i regionalna pitanja,
● Praćenje i vođenje slučajeva u kojima je došlo do povrede ili kršenja zakona iz oblasti životne sredine, u kojima je odbijeno pravo na pristup informacijama i narušena prava na učešće u donošenju odluka (implementacija Arhuške konvencije),
● Savjetovanje i pravna podrška organizacijama civilnog društva i javnosti o pristupu ekološkoj pravdi, naglašavajući propise i postupke najboljih dostupnih praksi iz EU,
● Učešće na relevantnim događajima, javnim raspravama, okruglim stolovima, sastancima radnih grupa, sastancima odbora i sl.,
● Edukacija i učešće na seminarima, obukama, konferencijama i sl. iz oblasti,
● Drugi pravni poslovi po potrebi i uz dogovor i nadzor pravnom tima i lica za predstavljanje i zastupanje u Centru.   

Kvalifikacije

● Fakultetska diploma pravnog fakulteta – VSS (stečeno zvanje mastera prava, naročito iz oblasti životne sredine, je prednost),
● Najmanje dvije godine relevantnog radnog iskustva u struci,
● Iskustvo u radu s organizacijama civilnog društva i/ili institucijama koje se bave pitanjima životne sredine je prednost) .
Potrebna znanja i vještine
● Poznavanje državnih, entitetskih i lokalnih prioriteta i politika u oblasti životne sredine,
● Poznavanje međunarodnih konvencija i sporazuma koji se odnose na pitanja životne sredine,
● Poznavanje oblasti životne sredine i ljudskih prava, te nadležnih institucija na međunarodnom, državnom, entitetskom i lokalnom nivou,
● Znanje i iskustvo u pokretanju upravnih i sudskih postupaka.

Ostali uslovi

● Izražene analitičke vještine,
● Odlične računarske i komunikacijske vještine,
● Odličan nivo znanja i korištenja engleskog jezika (min. nivo B2),
● Spremnost na putovanja i rad na terenu,
● Spremnost na fleksibilno radno vrijeme,
● Spremnost na dinamično radno okruženje,
● Vozačka dozvola B kategorije (poželjno).

Od kandidata se očekuje

● Sposobnost samostalnog rada i rada u timu,
● Profesionalan i proaktivan pristup u radu,
● Organizovanost, blagovremenost i strateška usmjerenost u radu,
● Efikasnost u obavljanju zadataka i postizanju rezultata,
● Otvorenost za učenje, sticanje novih znanja i vještina,
● Interesovanje za pravo u oblasti životne sredine.

Uslovi rada 

Plaćeni probni rad u trajanju od tri mjeseca, uz mogućnost napredovanja i stalnog zaposlenja po osnovu ugovora o radu.

Mjesto rada

Banja Luka

Rok za slanje prijava   

28.11.2021. godine

Obavezna dokumentacija za prijavu na konkursu

● Motivaciono pismo o razlozima prijave i očekivanjima,
● Biografija (CV) u Europass formatu,
● Dokaz o stečenoj stručnoj spremi, i po mogućnosti preporuka prethodnog poslodavca.
Poslati na Centar za životnu sredinu: redzib.skomorac@czzs.org
NapomenaNa intervju će biti pozvani samo oni kandidati i kandidatkinje koji/koje ispune uslove, odnosno koji uđu u uži izbor. Intervju će uključivati i provjeru znanja engleskog jezika, te pojašnjenja u vezi sa utvrđivanjem naknade za angažman.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?