Radovi na izgradnji nove male hidroelektrane (MHE) „Oštrac“ na rijeci Ugar su započeti prije dva dana uprkos zabrani izgradnje malih hidroelektrana koja je stupila na snagu nakon što je 23. juna 2020. godine Parlament FBiH usvojio Zaključak o moratoriju na MHE. Time se investitor „V.N.T“ d.o.o. Jajce praktično oglušio o ovu zabranu.

U neposrednoj blizini ovih radova nalazi se i strojara MHE „Korićanske stijene“ čija je izgradnja u toku. Samim tim, u slučaju izgradnje MHE Oštrac, potpuno je izvjestan negativni kumulativni uticaj na rijeku Ugar, na kojoj se već nalazi nekoliko malih hidroelektrana.

Napominjemo, danas ističe rok u kojem je Vlada FBiH bila obavezna da predloži zakonske izmjene koje bi omogućile trajnu zabranu izgradnje MHE na prostoru FBiH, kao i da sprovede reviziju postojećih projekata izgradnje MHE. Međutim, provođenje radova na izgradnji MHE „Oštrac“, koji se očigledno provode bez nadzora, dovodi u pitanje dosljednost Vlade FBiH kao i zakonitost samih radova investitora u MHE „Oštrac“.

O navedenim radovima već je obaviješten nadležni inspekcijski organ od kojeg očekujemo da hitno provede vanredni nadzor, te eventualno naloži obustavu istih.

Uzevši u obzir da se navedeni radovi sprovode u Dobretićima, na teritoriji Srednjebosanskog kantona, u kojem je vladajuća pozicija omogućila izgradnju najvećeg broja MHE u FBiH, ostaju nejasni motivi iniciranja Zaključka o moratoriju na MHE, kao i njegova implementacija. Stoga pozivamo nadležne da u narednom periodu implementiraju moratorij, odnosno Parlament FBiH da u formi zakona zaštiti naše rijeke.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?